Week van de Circulaire Economie: Ivana Mandić deelt haar inzichten

Vorige week donderdag nam Ivana Mandić (Sustainability and Energy Analyst bij Longevity Partners NL gespecialiseerd in life-cycle analyses en de circulaire economie) deel aan een informatiebijeenkomst in het kader van de Week van de Circulaire Economie.

Het evenement vond plaats in het CIRCL-gebouw op de Zuidas en werd georganiseerd door ABN Amro. Het evenement trok een diverse groep deelnemers aan zoals bijvoorbeeld consultants, bankiers, financiële adviseurs, gemeenten, architecten, professoren en woningcorporaties uit organisaties en bedrijven zoals het Ministerie van Financiën, Gemeente Amsterdam, TU Delft, DGBC, Vesteda, Alliantie en anderen.

De conferentie had als doel om het potentieel van de circulaire economie in de gebouwde omgeving te bespreken. De onderwerpen die werden besproken waren: circulair bouwen, circulaire renovatie, losmaakbaarheid en belastingverschuiving in de bouw.

Het nieuwe kabinet heeft de ambitie om 100.000 nieuwe woningen per jaar te bouwen tot en met 2030. Dit zal leiden tot een stijgende vraag naar bouwmaterialen en een verhoging van de daaraan gerelateerde CO2-uitstoot en milieubelasting.  Om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad te beperken, is door de Nederlandse overheid een CO2-budget berekend voor de Nederlandse bouwsector. Deskundigen beweren dat de huidige manier van bouwen ertoe zal leiden dat de bouwsector dit beschikbare CO2-budget zal hebben verbruikt in 2027.

De toepassing van de circulaire economie in de gebouwde omgeving is op dit moment niet aantrekkelijk door de hoge arbeidskosten. Echter, zal de toepassing van de principes van de circulaire economie in de bouw uiteindelijk leiden tot duurzame en creatieve banen gezien er meer vraag zal zijn naar ambachtelijk werk. Het Deltaplan Belastingen voor een Circulaire en Sociale Economie becijferde in 2021 dat belastingverschuiving (van arbeid naar vervuiling en verbruik) leidt tot 223.000 meer banen in 2025 en 22 miljoen ton minder CO2 uitstoot. De belastingverschuiving in de bouw zou ervoor zorgen dat de toepassing van circulaire economie principes aantrekkelijker en goedkoper wordt dan de huidig manier van bouwen.

De transitie naar een circulaire economie zal ook een nieuw juridisch en financieel kader vereisen. De concepten van de circulaire economie passen namelijk niet in de huidig manier van boekhouden aangezien het moeilijk is om sociale en ecologische waarde mee te nemen in de huidig balans en winst-verliesrekening. Daarnaast is er een verandering vereist van de huidige lineaire denkwijze naar de circulaire denkwijze en een verhoogd bewustzijn van de lange termijn voordelen van de circulaire economie.

Het evenement was een waardevolle kans voor belanghebbenden om hun meningen uit te wisselen en ervaringen te delen. De deelnemers concludeerden dat het tijd is om circulair denken in de praktijk toe te passen om de transitie naar een circulaire gebouwde omgeving te versnellen.

Kom in contact 

Vertel ons over uw project

"*" geeft vereiste velden aan