Onze expertise

Climate Resilience

Wat is klimaatbestendigheid?

Klimaatbestendigheid in vastgoed identificeert, kwantificeert en beheert de risico’s die klimaatverandering met zich meebrengt voor assets, portefeuilles en bedrijfsstrategieën. De rol van Longevity is om de risico’s van klimaatverandering voor uw assets in kaart te brengen en u te adviseren over de meest geschikte aanpassings– en mitigatiemaatregelen om de schade die ze kunnen veroorzaken te voorkomen of te minimaliseren en om te profiteren van kansen die zich kunnen voordoen. Klimaatverandering heeft gevolgen voor veel gebieden van het milieu, de maatschappij en onze economie, daarom analyseren onze beoordelingen vier belangrijke gebieden: 

 1. Fysiek risico: wat is de fysieke blootstelling van de locatie van uw assets aan alle chronische en acute natuurlijke gevaren 
 2. Overgangsrisico: wat zijn de risico’s waarmee uw assets of portefeuille te maken kan krijgen tijdens de overgang naar een koolstofarme economie. Hierbij wordt rekening gehouden met markt-, technologie-, beleids- en reputatierisico’s.  
 3. Sociaal risico: wat zijn de risico’s voor degenen die het asset bezoeken, gebruiken of eromheen wonen. Gezondheid en veiligheid, consumentenwaarden en de impact op de gemeenschap worden hier beoordeeld.  
 4. Financiële implicaties: welke impact de klimaatverandering kan hebben op het kapitaal, de waardering en de voortzetting van de activiteiten. 

Waarom is klimaatbestendigheid belangrijk voor de gebouwde omgeving?

De toenemende gevolgen van klimaatverandering vormen een directe bedreiging op de lange termijn voor de vastgoedsector. Aangezien de gebouwde omgeving verantwoordelijk is voor ongeveer 40% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, zijn zowel mitigatie- als adaptatiemaatregelen noodzakelijk om assets te beschermen, veerkracht op lange termijn te bieden en verdere bijdragen aan klimaatverandering te beperken. 

Bovendien is inzicht in klimaatrisico’s steeds belangrijker geworden voor beleggers en is het nu verplicht voor bepaalde bedrijven en instellingen om deze te meten en openbaar te maken in het kader van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). 

Hoe kan uw bedrijf profiteren van een klimaatrisicobeoordeling?

Door een klimaatrisicobeoordeling uit te voeren, kunt u vaststellen welke onderdelen van de gebouwstructuur, technologieën en processen van uw assets bestand zijn tegen toekomstige scenario’s van klimaatverandering en welke onderdelen kwetsbaar zijn en moeten worden aangepast. Dit kan worden uitgevoerd op een asset of portfolio screening niveau. Longevity Partners zal op maat gemaakte aanbevelingen doen voor het verbeteren van de veerkracht en het decarboniseren van uw asset of portfolio door middel van onze drie-stappen aanpak: identificeren, kwantificeren en beheersen van risico’s.  

Een dergelijke beoordeling maakt het mogelijk om: 

 1. Identificatie van huidige en toekomstige bedreigingen van klimaatverandering voor assets op basis van klimaatscenario’s die zijn afgestemd op het IPCC;
 2. Inzicht in wanneer een bedrijfsmiddel als ‘gestrand’ zal worden beschouwd (niet in overeenstemming met de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs om de opwarming van de aarde tot 1,5 ℃ te beperken), en op maat gemaakte decarbonisatiedoelstellingen en -strategie om Net Zero te bereiken.
 3. Aanpassingsaanbevelingen voor de bescherming van de waarde van onroerend goed

Doeltreffende en efficiënte actie zal dus de volgende voordelen opleveren: 

 1. De zekerheid dat de kwetsbaarheid van een asset voor toekomstige klimaatverandering wordt verminderd;
 2. Aantoonbaar engagement om de klimaatverandering te beperken tegenover investeerders en klanten;
 3. Naleving van aankomende verplichte regelgeving, waaronder de TCFD, en het vermijden van financiële sancties.

Hoe kan Longevity Partners u helpen? 

Ons gekwalificeerde en ervaren klimaatteam zal u helpen uw klimaatrisico’s te beheersen door middel van de verschillende diensten die wij aanbieden:

 1. Portefeuillebrede klimaatgerelateerde risicobeoordelingen om de blootstelling van uw assets aan fysieke, overgangs- en financiële risico’s te evalueren, afgestemd op het internationaal erkende Paris Agreement pathway van 1,5℃ opwarming en IPCC scenario’s voor analyse. Deze voorlopige aanpak kan worden gebruikt als een trechter- of steekproefmethode om verdere actie te bepalen.
 2. Uitgebreide klimaatgerelateerde risicobeoordeling waarbij de blootstelling en gevoeligheid van geselecteerde of risicovolle assets voor fysieke, overgangs-, sociale en financiële risico’s wordt geanalyseerd en op maat gesneden mitigatie- en aanpassingsoplossingen worden geboden. Deze dienst voldoet aan regelgevings- of certificeringsvereisten, waaronder GRESB, BREEAM In-Use en de EU-Taxonomie.
 3. Een optionele uitgebreide service van de klimaatrisicobeoordeling omvat een verdere diepgaande analyse van de energiesystemen van uw assets om u op maat gesneden doelstellingen voor het koolstofarm maken van deze assetsen de bijbehorende vereiste investeringen te bieden. 
 4. TCFD-rapportage voor uw bedrijf en voor opname in uw jaarverslagen. Een TCFD-gap-analyse na de eerste rapportagecyclus zal u aanbevelingen bieden over hoe u uw klimaatgeoriënteerde bedrijfspraktijken voor de volgende rapportageperiode kunt verbeteren. 
 5. Klimaatgerelateerde risicobeoordelingen voor nieuwe bouwprojecten, met inbegrip van belangrijke beleidslijnen en voorschriften voor het ontwerp van gebouwen, om ervoor te zorgen dat uw assets vanaf het begin voldoen aan de beste praktijken.
NEEM CONTACT MET ONS OP
Contact

Kom in contact 

Vertel ons over uw project

"*" geeft vereiste velden aan