Sustainable Finance

ESG-screenings en scorekaarten

Scorekaarten zijn nuttige hulpmiddelen voor beleggingsbeheerders die een milieueffectrapportage willen opstellen en inzicht willen krijgen in de prestaties van hun belegging ten opzichte van een reeks KPI’s. Scorekaarten kunnen worden gebruikt als screeningsmateriaal om:

 • Een op uitsluiting gebaseerde aanpak te creëren die ten grondslag ligt aan de beleggingsstrategieën van fondsen;

 • Screeningsaanbevelingen op te nemen voor criteria die voor het fonds van belang zijn (SFDR of op andere kaders afgestemd;

 • Eigenzinnige positieve criteria op te nemen; en
 • Te informeren over de ESG-aanpak van het fonds en de basis vormen voor toekomstige openbaarmakingen met betrekking tot de beleggingsstrategie van het fonds.

ESG-scorekaarten zijn op maat gemaakte instrumenten die sectorspecifieke risicokwesties weergeven. Ze kunnen worden gebruikt voor portefeuillebeheer of om beleggingen en bedrijven te screenen waarmee uw bedrijf in zee wil gaan.

Via een scorekaart kunnen fondsen de blootstelling aan milieu-, sociale, governance- (ESG) en reputatierisico’s in het hele scala van commerciële en financiële transacties controleren en beoordelen, van investering tot overname.

Hoe komt ESG-risicoscreening uw bedrijf ten goede?

Het toepassen van ESG-criteria op kapitaalallocatie en -beheer draagt bij tot waarde creatie op lange termijn, financieel rendement en een positieve impact op maatschappij en milieu. Belanghebbenden hebben grote belangstelling ontwikkeld voor de manier waarop vermogensbeheerders ESG-risico’s beoordelen en beperken. Deze variëren van beperking van de klimaatverandering tot naleving van wet- en regelgeving en eerbiediging van de mensenrechten.

ESG-scorekaarten bieden belangrijke voordelen voor:

 • Succesvol monitoren van externe ESG-factoren bij acquisitiebesluitvorming;
 • Gebruik van een uniforme methodologie bij acquisitie en KPI-tracking gedurende de gehele levenscyclus van het fonds;

 • Identificeren van mogelijkheden om goed presterende financiële transacties op te waarderen tot groenleningen;

 • toezicht houden op risico’s op stranding met red flagging-mechanismen;
 • De veranderende regelgeving en eisen van investeerders voorblijven.

Hoe kan Longevity Partners u helpen?

Onze deskundigen op het gebied van duurzame financiering hebben de beste praktijken uit de hele markt samengebracht om u te voorzien van een aanpasbare screening tool die de ESG-prestaties van potentiële investeringen beoordeelt en u helpt bij het samenstellen van uw portefeuille volgens de principes van verantwoord beleggen.

 • Wij werken met u samen om sector- of bedrijfsspecifieke ESG-indicatoren te identificeren;
 • Wij splitsen uitsluitings- en sector-materiële kwesties uit in een reeks KPI’s (bijv. beleid, regelgeving, rapportage). Wij stellen een scoresysteem vast op basis van hoe good/best practices eruitzien voor elke indicator, zodat u een benchmarkscore kunt toekennen aan elke belegging die u screent;

 • Bij kredietgevers kijkt de ESG-scorekaart van Longevity naar de ESG-prestaties van de kredietnemer en beoordeelt of er red-flags zijn die de reputatie- of ’wederpartijrisico’s van de klant of activa kunnen beïnvloeden;
 • Bij overnames geven wij u de middelen om voorafgaand aan de transactie te screenen op assetklasse-specifieke ESG-risico’s;
 • Als blijkt dat een regeling een hoge ESG-prestatie heeft, kan Longevity Partners aanbevelen een Groenlening aan te gaan en u begeleiden bij de verstrekking van een Groenlening.

Wij ontwikkelen ESG-scorekaarten om ESG-overwegingen op te nemen in uw beleggingsaanpak. Dit biedt een richtlijn voor verantwoord beleggen door uitsluitingscriteria, negatieve screening van slechte ESG-prestaties en positieve screening die het gebruik van duurzaam kapitaal onderschrijft. Het instrument kan worden toegepast op:

 • Pre-investeringsscreening en due diligence;
 • Portefeuillebeheer; en/of

 • Rapportage na de investering.

SCREENINGS OP INVESTERINGS- EN BEDRIJFSNIVEAU

Wij ontwikkelen en implementeren negatieve en eigenzinnige screeningscriteria om uw investeringsaanpak te verbeteren om ESG- en reputatierisico’s te beoordelen en goed presterende transacties op te waarderen.

Wij bieden aanpasbare screeninginstrumenten voor de beoordeling van ESG-prestaties in potentiële beleggingen. Wij helpen bij de integratie van de ESG-strategie in de portefeuilleconstructie. Tot slot signaleren wij ‘rode’ en ‘best-in-class’ reputatierisico’s en -kansen.

GROENLENINGEN

Wij screenen transacties op ESG- en reputatierisico’s en verhogen transacties door groenleningen en obligaties aan te bevelen. Wij onderhouden voortdurende contacten met financieringsteams en vastgoedbeheerders om potentiële groene financieringsprojecten te identificeren.

NEEM CONTACT MET ONS OP
Contact

Kom in contact 

Vertel ons over uw project

"*" geeft vereiste velden aan