Strategy & Reporting

TCFD

Wat is TCFD?

De Taskforce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) is in 2015 opgericht door de Financial Stability Board om een reeks aanbevelingen te doen voor het effectief rapporteren van klimaatgerelateerde risico’s. De focus ligt op het verbeteren van de consistentie en transparantie van klimaatgerelateerde financiële bekendmakingen om zowel intern als extern het begrip van klimaatgerelateerde risico’s en kansen te verbeteren en een verschuiving aan te moedigen om de impact van bedrijven op de klimaatverandering te verminderen. De aanbevelingen van de TCFD zijn gestructureerd rond vier thematische gebieden die kernelementen vertegenwoordigen van de manier waarop organisaties werken: Governance, Strategie, Risicomanagement en Metrics en Targets.

Sinds de publicatie van de aanbevelingen is de vraag naar klimaatgerelateerde informatie aanzienlijk toegenomen

Momenteel hebben meer dan 1.700 bedrijven openlijk hun steun betuigd aan de TCFD en haar aanbevelingen, met een wereldwijde aanwezigheid in 77 landen.

Waarom TCFD?

Voor verslagperiodes die beginnen op of na 6 april 2022 zijn de grootste bedrijven en financiële instellingen van het Verenigd Koninkrijk wettelijk verplicht om klimaatgerelateerde financiële informatie openbaar te maken in overeenstemming met de aanbevelingen van de Taskforce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Het VK is het eerste G20-land dat TCFD-rapportage bij wet verplicht stelt. De regelgeving is van invloed op de grootste beursgenoteerde bedrijven, banken en verzekeraars in het Verenigd Koninkrijk, maar ook op particuliere bedrijven met meer dan 500 werknemers en een omzet van 500 miljoen pond. Longevity Partners verwelkomt dit besluit, dat in lijn is met de toezegging van de regering om van het Britse financiële systeem het groenste ter wereld te maken.

Hoe kan uw bedrijf profiteren van TCFD rapportage?

TCFD-rapportage moet niet worden gezien als uitsluitend relevant voor de grootste bedrijven en instellingen, die nu verplicht zijn om dit te doen. In feite biedt rapportage verschillende voordelen voor alle bedrijven:

 1. Vroegtijdige rapportage en openbaarmakingen plaatsen u vóór op uw branchegenoten en zorgen ervoor dat u voorbereid bent op het moment dat rapportage voor uw bedrijf verplicht wordt.
 2. De TCFD-klimaatgerelateerde informatie zal consistenter en daardoor beter vergelijkbaar zijn.
 3. Een beter begrip van klimaatgerelateerde risico’s en kansen binnen uw bedrijf zal beter risicobeheer, strategische planning en besluitvorming vergemakkelijken.
 4. Het zal gemakkelijker zijn om te voldoen aan de openbaarmakingsvereisten voor het rapporteren van materiële informatie in financiële deponeringen.
 5. Een groter vertrouwen van investeerders in de beoordeling en het beheer van klimaatgerelateerde risico’s door uw bedrijf zal de toegang tot investeerderskapitaal verbeteren.
 6. Een algemeen beter begrip van de financiële implicaties van klimaatverandering zal de markten ertoe aanzetten om investeringen te doen gericht opkanaliseren naar klimaatoplossingen en bedrijfsmodellen.

Hoe kan Longevity u helpen?

Longevity Partners kan u ondersteunen bij het ontwerpen van een strategie, assessment en disclosure proces dat de vier pijlers van de TCFD adresseert.

Door middel van onze drie-stappen aanpak (zie hieronder), zullen de vier thematische gebieden worden behandeld in elke fase van de projectontwikkeling om ervoor te zorgen dat u bent voorbereid op TCFD openbaarmakingen en een bedrijf dat bestand is tegen de klimaatgerelateerde risico’s die de organisatie en haar assets lopen.

 

Evaluatie:

 • Eerder uitgevoerde fysieke en transitie klimaatgerelateerde risicobeoordelingen
 • Huidige klimaat-/duurzaamheidsstrategie, met inbegrip van alle gestelde doelen
 • Governance- en beheerskaders
 • Risicobeheerprocessen, inclusief voor bestaande assets en nieuwe acquisities
 • TCFD-rapportagestijl van naaste peers (aanbevolen 5-10) op basis van publiek beschikbare informatie.

 

Verslag:

 • Concept disclosure statement voor integratie in jaarverslag, in lijn met TCFD aanbevelingen.
 • Opgesteld volgens het standaard TCFD template van Longevity Partners, met aanpassingen op basis van de behoeften van de klant. 
 • Assistentie bij eventuele feedback of vragen die tijdens de assurance periode naar voren komen.

 

Analyse:

 • Na oplevering van het TCFD-getekende rapport geeft Longevity Partners een gap-analyse waarin staat hoe de disclosures voor de volgende rapportageperiode verbeterd kunnen worden.

Daarnaast kan Longevity Partners klimaatgerelateerde risicoanalyses maken op basis van assets en portfolio’s. Daarnaast kan Longevity Partners advies geven over hoe klimaatoverwegingen te versterken binnen corporate governance, strategie, risicomanagement en binnen gestelde metrieken en doelen.

NEEM CONTACT MET ONS OP
Contact

Kom in contact 

Vertel ons over uw project

"*" geeft vereiste velden aan