Strategy and Reporting

UNPRI Rapporteren

Vanwege een gebrek aan transparantie, openbaar maken van gegevens en de verkeerd geframede opvatting van de ESG-principes in de media, verwelkomt Longevity Partners het PRI-initiatief om een standaard te creëren voor aansprakelijkheid in het verantwoordelijk beleggen. Wij kijken uit naar de rapportage van 2023 en moedigen ondertekenaars aan om hun scores openbaar te maken om zo bij te dragen aan een meer transparante markt.

Om het initiatief van de UNPRI te steunen, heeft Longevity Partners een tool ontwikkeld die de PRI-rapportage richtlijnen samenvat in een helder document. Met deze rapportagetool kunnen de ondertekenaars hun uitgaven vanaf 2021 toevoegen en bijwerken. De tool beschrijft welke modules en indicatoren relevant zijn voor hun uitgaven en geeft inzage in het voorbereiden op de inwerkingtreding van de web-portal op 14 juni.

Longevity heeft besloten de rapportagetool beschikbaar te stellen aan alle ondertekenaars om hen te helpen in de voorbereiding op de opening van het portaal. De rapportagetool is gratis te downloaden via onderstaande link. Hiermee kunnen ondertekenaars nu al hun uitgaven voor 2023 invoeren en hun prestaties in de relevante modules meten.

Neem contact op met Longevity Partners als u vragen hebt over de tool of ondersteuning wilt van ons team voor PRI-rapportage.

Een update over de UNPRI-rapportage van 2023

Na een onderbreking van twee jaar zal de PRI op 14 juni het rapporteren openstellen voor haar ondertekenaars. Het Reporting Framework is geherstructureerd als reactie op feedback vanuit de markt voor verantwoord beleggen. Na bestuderen van de herziene versie van het Reporting Framework kan Longevity Partners vaststellen dat deze versie het rapportageproces voor ondertekenaars aanzienlijk heeft verbeterd.

De belangrijkste veranderingen zijn:     

Geëvolueerd en uitdagender

Invoering van het CORE- en PLUS-model

Eenvoudiger, korter en meer consistent

Vermindering van het aantal indicatoren en sub indicatoren met ongeveer 50%

Verbeterde en flexibelere output

Kernthema’s worden verzameld in de Investment & Stewardship Policy Module om herhaling te beperken

Herstructurering van de modules om meerdere entiteiten en beleggingscategorieën die willen ondertekenen op te nemen

 

Bijgewerkt tijdschema voor de rapportageperiode 2023

Timeline for UNPRI reporting with key dates

Hoe kan Longevity Partners helpen?

PRI-rapportage

PRI strategie implementatie

Longevity ondersteunt de ondertekening van de UNPRI door onze klanten door middel van:

  • Hulp bij registratie

  •  Pre-assessment met indicatieve score

  • GAP-analyse met aanbevelingen voor optimalisaties

  • Indiening

  • Advies na rapportage

Longevity biedt ad-hoc adviesdiensten met betrekking tot verantwoord beleggen of UNPRI-expertise, waaronder:

  • Hulp bij de uitvoering van aanbevelingen die in de PRI-rapportage gap-analyse zijn geïdentificeerd;
  • PRI en duurzame financiering gerelateerde trainingen om de klant af te stemmen op de marktstandaarden;

  • Doorlopende ondersteuning om vragen over UNPRI en verantwoord beleggen te beantwoorden; en

  • Opstellen van PRI-gerelateerde beleidsdocumenten
NEEM CONTACT MET ONS OP
Contact

Kom in contact 

Vertel ons over uw project

"*" geeft vereiste velden aan