Sustainable Design

Waterefficiëntie

Wat is waterefficiëntie? 

Waterefficiëntie richt zich op het verminderen van waterverspilling door de hoeveelheid benodigd water te meten en de daadwerkelijk geleverde en gebruikte hoeveelheid. 

Voorbeelden van waterefficiëntie maatregelen zijn het controleren van kranen op lekken, het installeren van kranen met een laag doorstroomvolume, kraanbeluchters en -regelaars, het installeren van waterbesparende apparatuur in toiletreservoirs, maar ook gedragsveranderingen. 

Oplossingen voor waterefficiëntie zijn gericht op het verminderen van zowel de hoeveelheid drinkbaar als niet-drinkbaar water die in gebouwen wordt gebruikt. Een cruciaal onderdeel van de toepassing van waterefficiëntie is de invloed die huurders kunnen hebben op waterefficiëntie door gedragsveranderingen en ook in de ontwerpfase door de toepassing van innovatieve waterefficiënte producten. 

 

Waarom waterefficiëntie? 

Door de steeds strengere gebouwvoorschriften en nieuwe minimale waterefficiëntie-eisen, is het noodzakelijk zorgvuldiger te kijken naar de verschillende niveaus waarop de waterprestaties van gebouwen verbeterd kunnen worden. Hieronder vallen waterbesparende apparaten, constructie, ontwerp en renovaties, maar ook het meten van de waterprestaties van gebouwen. 

Duurzaam watergebruiksbeleid heeft zich langzaam ontwikkeld, zowel binnen de EU als wereldwijd. De vraag naar water wordt over het algemeen gereguleerd via waterprijzen. Zo vereist de EU-kaderrichtlijn inzake water dat EU-lidstaten eindgebruikers kosten in rekening brengen voor waterdiensten die een negatieve impact hebben op het milieu, zoals pomp- en toevoersystemen. 

Hoewel over het algemeen wordt beschouwd dat Europa over voldoende waterbronnen beschikt, is waterschaarste en droogte een steeds frequenter en wijder verbreid verschijnsel in de Europese Unie. Verwacht wordt dat na 2030, beschikbare watervoorraden in de Middellandse Zee onder de vraag zullen dalen. Gebouwen in gebieden met droogtestress zullen in toenemende mate te maken krijgen met nieuwe waterbeperkingen, zoals de verplichte reductie van waterconsumptie van 25% die in California is opgelegd. 

Hoe kunt u profiteren van waterefficiëntie? 

Waterefficiëntie is een van de weinige methoden waarmee op een positieve manier kan worden ingespeeld op klimaatverandering. 

Waterefficiëntie kan bedrijven helpen om de klimaatdoelen van hun organisatie en de doelen gesteld door de overheid te halen en tegelijkertijd de druk op bestaande infrastructuurbehoeften te verminderen. Water- en energierekeningen voor zowel huishoudens als bedrijven kunnen hierdoor worden verlaagd, terwijl het ook mogelijkheden biedt voor bedrijfsinnovatie. 

Bovendien zijn efficiënte wateroplossingen een belangrijk onderdeel van groene gebouwcertificaten, zoals LEED en BREEAM.

Hoe kan longevity u helpen? 

Wij zorgen ervoor dat onze cliënten het maximale halen uit de nieuwste technologieën en certificeringen, en dat zij overheidsdoelstellingen halen. Door waterefficiëntie oplossingen toe te passen kunnen zij hun CO2-footprint en waterrekeningkosten zoveel mogelijk reduceren.

Het Longevity team heeft een bewezen staat van dienst in het leveren van wateroplossingen in heel Europa. Van ontwerp tot oplevering, onze specialisten zorgen ervoor dat alle fasen zorgvuldig worden doorlopen. Zij houden rekening met de in het land vigerende wetgeving en marktontwikkelingen. Samen met onze cliënten werken wij aan oplossingen die de winstgevendheid op lange termijn garanderen.  

NEEM CONTACT MET ONS OP
Contact

Kom in contact 

Vertel ons over uw project

"*" geeft vereiste velden aan