Strategie & Rapportage

Beleid & Regelgeving

Waarom zijn beleid en regelgeving belangrijk voor de gebouwde omgeving? 

De gebouwde omgeving, die momenteel verantwoordelijk is voor 40% van alle energiegerelateerde CO2-emissies en werk biedt aan miljoenen mensen over de hele wereld, heeft een sleutelrol te spelen in de overgang naar een meer mens- en milieugerichte manier van zakendoen. Het reguleren van activiteiten in de gebouwde omgeving is een belangrijk element om deze ESG-transitie te versnellen en is daarom een belangrijk aandachtspunt voor beleidsmakers wereldwijd.

Hoe kunt u profiteren van beleid en regelgeving?

Inzicht in de huidige regelgeving en toekomstige beleidstrends rond ESG-kwesties is essentieel voor het succes van uw bedrijfsstrategie. Door het wijdvertakte en snel veranderende regelgevingslandschap op de voet te volgen, kunt u vooroplopen en langetermijnstrategieën ontwikkelen die de komende decennia zullen bijdragen tot een duurzamere economie en samenleving. Door een beter inzicht te krijgen in de risico’s en kansen die de regelgeving met zich meebrengt, maakt u uw bedrijf weerbaarder tegen duurzaamheidsrisico’s en vergroot u de geloofwaardigheid en concurrentiepositie van uw bedrijf.

Hoe kan Longevity Partners u helpen? 

Bij Longevity Partners zijn wij van mening dat naleving van wet- en regelgeving de basis vormt van elke succesvolle duurzaamheidsstrategie. Wij gebruiken onze specialistische kennis van de vastgoedsector om beleids– en regelgevingsanalyses te bieden die zijn afgestemd op de behoeften en geografische belangen van onze klanten. Onze diensten omvatten: 

  1. Wetgevingsanalyses:
    • In kaart brengen van huidige en opkomende ESG-regelgeving die van invloed is op de vastgoedsector ((inter)nationaal, land, provincie, of stadsniveau)
    • Analyseren van de mogelijke impact van beleid en regelgeving op de activiteiten en investeringen van onze cliënten en voorstellen doen voor nalevingsmaatregelen
    • Een vergelijkende analyse maken van de risico’s en mogelijkheden op het gebied van regelgeving in geselecteerde regio’s
  1. Trainingen & workshops: beleidsworkshops geven die zich richten op specifieke onderwerpen/geografieën om de bestaande interne kennis van cliënten aan te vullen en relevante personeelsleden op te leiden
  2. Gegevensbeheer en rapportage: klanten ondersteuning bieden bij rapportage in overeenstemming met de regelgeving voor duurzame financiering (richtlijn inzake openbaarmaking van informatie over duurzame financiering, EU-verordening inzake taxonomie).
NEEM CONTACT MET ONS OP
Contact

Kom in contact 

Vertel ons over uw project

"*" geeft vereiste velden aan