Strategie & Rapportage

SFDR & EU-Taxonomie

Wat is SFDR?

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is ingevoerd als onderdeel van het actieplan van de EU voor duurzame financiering. Het doel ervan is de transparantie over de integratie van duurzaamheidsrisico’s en -kansen in de beleggingsbeslissingen te vergroten en de informatieverstrekking te standaardiseren – en zo Financial Market Participants (FMP’s) te ondersteunen bij hun overgang. De richtlijn stelt een reeks eisen aan de openbaarmaking van duurzaamheid over de wijze waarop ESG-factoren zijn geïntegreerd op zowel het entiteits- als het productniveau. 

De SFDR is van toepassing op FMP’s (met inbegrip van vermogensbeheerders) en financieel adviseurs die actief producten promoten in de EU.

Wat is EU Taxonomie?

De EU Taxonomieverordening is een classificatie-instrument dat tot doel heeft 

 • een gestandaardiseerde classificatie voor duurzame activiteiten in de hele EU te bieden 
 • greenwashing te voorkomen door investeerders en bedrijven te helpen weloverwogen investeringsbeslissingen te nemen over milieuvriendelijke activiteiten 

It establishes a list of sustainable economic activities across 6 environmental objectives:

 • climate change mitigation
 • climate change adaptation
 • sustainable use and protection of water and marine resources
 • transition to a circular economy
 • pollution prevention and control
 • protection and restoration of biodiversity and ecosystems

 

Om als afgestemd te worden beschouwd, moet een economische activiteit bijdragen tot één van de zes milieudoelstellingen, mag ze geen andere doelstellingen significant schaden en moet ze voldoen aan minimale sociale veiligheidsvereisten. 

De vereisten van de EU-Taxonomie zullen van toepassing zijn op financiële en niet-financiële ondernemingen die onder het toepassingsgebied van de Richtlijn Non-Financial Reporting Directive (NFRD) vallen, d.w.z. met meer dan 500 werknemers. Financiële marktpartijen (inclusief vermogensbeheerders) zullen moeten bekendmaken in hoeverre de activiteiten die hun financiële producten financieren voldoen aan de EU Taxonomie criteria. 

Hoe kan Longevity Partners u helpen? 

Ons team van experts heeft ruime ervaring met het beoordelen van de disclosure vereisten en het assisteren van onze klanten bij het op tijd en eenvoudig aanleveren hiervan.  

Onze SFDR en EU Taxonomy diensten omvatten: 

 • Stappenplan: Een beoordeling van uw huidige disclosure praktijken om een op maat gemaakte routekaart te ontwikkelen, inclusief belangrijke mijlpalen in uw nalevingstraject. 
 • Disclosures: gegevensbeheer en rapportageondersteuning voor PAI, artikel 8/9 openbaarmaking, EU Taxonomie geschiktheids– en afstemmingsbeoordelingen. 
 • Voortdurende advisering: voortdurende ondersteuning door middel van updates en speciale workshops, evenals voortdurende beschikbaarheid om vragen te beantwoorden gedurende het gehele disclosure proces.  

Neem vandaag nog contact op met ons team op ak@longevity.co.uk om uw reis naar compliance te beginnen. 

NEEM CONTACT MET ONS OP
Contact

Kom in contact 

Vertel ons over uw project

"*" geeft vereiste velden aan