Sustainable Finance

Green Loan Frameworks

Wat is een groenlening?

Met de opkomst van groene en aan duurzaamheid gekoppelde leningen en obligaties (naast andere producten) is de financieringsmarkt zo gegroeid dat het oplossingen kan bieden voor de klimaatcrisis. Groenleningen bieden een duidelijke stimulans om kapitaal toe te wijzen aan CO2-neutrale projecten. Wanneer een project aan de relevante ESG-criteria voldoet en er een groene clausule in de transactiedocumentatie is opgenomen, kan het als groenlening worden bestempeld. Dit kan de kredietnemer ten goede komen in de vorm van een lagere couponrente of een variabele exit fee op basis van de prestaties van het project ten opzichte van een reeks doelstellingen.

Groenleningen bieden een mechanisme voor kredietnemers om rechtstreeks te profiteren van de verbetering van de klimaat- en/of sociale prestaties van hun assets via lagere leningskosten, en voor kredietverstrekkers om kapitaal toe te wijzen aan duurzamere assets, waardoor het ESG-profiel van hun leningenportefeuille wordt verbeterd.

Hoe kan mijn bedrijf profiteren van een groenlening?

Projecten die een positief milieu- en/of sociaal resultaat opleveren, kunnen in aanmerking komen voor duurzame financiering. U kunt profiteren van de kredietspreiding die doorgaans aan duurzame projecten wordt toegekend, om uw investeringen te verlagen en het profiel van uw assets te verbeteren.

Groenleningen zijn duurzame financiële transacties waarvan het resultaat is gekoppeld aan kwantitatieve ESG-doelstellingen. Enkele voorbeelden zijn het aantal:

 • Bespaarde KWh
 • Scope 1,2&3 -emissies verminderd
 • Circulaire producten gebruikt
 • BREEAM-certificeringen behaald (excellent of hoger)
 • Water-/afvalbeheermaatregelen opgenomen

Het gebruik van een Groenlening helpt bij de presentatie van uw asset als best-in-class in ESG-prestaties en geeft u een marginale korting op de couponrente of exit fee van de lening.

Groene leningen kunnen worden gebruikt voor de financiering van:

 • Acquisities
 • Ontwikkelingen
 • Renovaties
 • Infrastructuurprojecten (bijvoorbeeld in hernieuwbare energie)
 • Verontreinigingspreventie, water- en landconservatie en biodiversiteitsprojecten

Hoe werkt een Groenlening?

Groenleningen en duurzame financiële transacties vallen onder de principes van de  Loan Market Association. Om aan de marktnormen te voldoen, dient u een uitgebreid framework voor duurzame financiering op te stellen waarin uw beleid en bestuur met betrekking tot de volgende beginselen zijn vastgelegd:

 1. Gebruik van opbrengsten

 2. Proces voor projectevaluatie en -selectie
 3. Beheer van de opbrengsten

 4. Rapportage

Op basis van dit kader kunnen kansen voor groene financiering worden geïdentificeerd en kan de voortgang ervan ten opzichte van de doelstellingen worden gevolgd tijdens de toewijzings- en na de toewijzingsfase van het project.

Hoe kan Longevity u helpen?

Longevity Partners biedt adviesdiensten en Second Party Opinions voor de kredietfinanciering van uw project. Wij helpen u bij het opzetten van de beleidsstructuur die nodig is om duurzame financiering na te streven en rapporteren jaarlijks over de voortgang van uw transactie aan de hand van de KPI’s die in de groene clausule van de financieringsovereenkomst zijn vastgelegd.

 • Longevity stelt een Sustainable Finance Framework op, waarin het beleid en het bestuur met betrekking tot het gebruik van de opbrengsten, het proces voor de evaluatie en selectie van projecten, het beheer van de opbrengsten en de rapportage worden vastgelegd. Dit document kan worden opgesteld voor zowel de kredietnemer als de kredietverstrekker; bij de uitgifte van een groenlening moeten beide partijen het eens zijn over de in het document vastgelegde uitgangspunten.

 • Longevity volgt de mogelijkheden voor groenleningen in uw financiële transacties en past het Sustainable Finance Framework toe om te profiteren van de financiële prikkels die aanwezig zijn bij de uitgifte van groenleningen.
 • Longevity stelt jaarlijkse rapporten op over uw groenlening waarin projecten worden afgezet tegen de voortgang van de doelstellingen om te bepalen of de trekking van de betreffende lening(en) is besteed om de geselecteerde KPI’s te realiseren.
 • Wij bieden Second Party Opinions die kredietnemers en kredietverstrekkers verzekeren van de kwaliteit van een groene lening, de doelstellingen afzetten tegen internationale kaders en de transactie afstemmen op de LMA/ICMA-criteria.

 • Longevity biedt een onafhankelijke Second Party Opinion (SPO) over de afstemming van de transactie op marktprincipes, regelgeving en best practice in de markt. Onze SPO’s zijn afgestemd op de LMA/LSTA-richtlijnen voor externe beoordelingen.

Met onze SPO’s beoordeelt Longevity of het project voldoet aan de relevante LMA/ICMA Green, Sustainability-linked en Social Loan Principles. We beoordelen ook de geschiktheid van het gebruik van de opbrengsten aan de hand van de vereisten voor projectevaluatie en -selectie en de doelstellingen van de klant zoals vastgelegd in het relevante kader voor duurzame financiering. Verder gebruiken wij een onafhankelijke beoordelingsmethode om de geschiktheid van het project te bepalen aan de hand van een reeks minimumcriteria om in aanmerking te komen en de afstemming op de EU-taxonomie in kaart te brengen.

SUSTAINABLE FINANCE FRAMEWORK

Ons team van deskundigen kan een Sustainable Finance Framework opstellen om de toegang tot groenleningen te vergemakkelijken.  Het Framework is een document waarmee kredietgevers of kredietnemers het bestuur van hun duurzame financiële transacties kunnen definiëren. Het Framework is afgestemd op en volgt de normen van de LMA/ICMA-principes die de best practice in duurzame financiering weerspiegelen. Verder brengt het Framework geschikte projecten in kaart in lijn met de EU-Taxonomie, zodat rapportage eenvoudiger wordt. Met het Framework kunt u een groenlening verstrekken en een korting op de couponrente van de lening realiseren in vergelijking met een traditionele financiële transactie.

SECOND PARTY OPINIONS

Wij bieden een Second Party Opinion service aan voor het beoordelen van kaders voor groenleningen of duurzame kredietfaciliteiten, die kredietnemers en kredietverstrekkers verzekert van de kwaliteit van een groenlening, doelstellingen benchmarkt tegen internationale kaders en de transactie in lijn brengt met de LMA/ICMA-criteria.

Longevity levert een onafhankelijke Second Party Opinion (SPO) over de afstemming van de transactie op marktprincipes, regelgeving en best practice in de markt. Onze SPO’s zijn afgestemd op de LMA/LSTA-richtlijnen voor externe beoordelingen.

NEEM CONTACT MET ONS OP
Contact

Kom in contact 

Vertel ons over uw project

"*" geeft vereiste velden aan