Onze Expertise

Sustainable Finance

Duurzaam Kapitaal Ontsluiten

De toenemende bewustwording van de risico’s van klimaatverandering voor de wereldeconomie heeft gevolgen voor alle beleggingscategorieën, waaronder schuld.

Binnen deze beleggingscategorie zijn er twee belangrijke aandachtsgebieden:

  1. Inzicht in de klimaatrisico’s die verbonden zijn aan elk project dat schuldfinanciering zoekt  
  2. Kansen om projecten te financieren die expliciet positieve milieu- of sociale effecten genereren. Dit heeft aanleiding gegeven tot de ontwikkeling van Sustainable Finance-producten

Inzicht in het klimaatrisico dat aan een investering is verbonden, is steeds meer een kwestie van goed due diligence- en risicobeheer. De TCFD-rapportage vereist dat bedrijven hun aanpak voor het begrijpen en beheren van hun blootstelling aan klimaatrisico’s expliciet maken.  

Sustainable Finance is meer specifiek gericht op de financiering van de overgang naar een low carbon economie en is een essentieel instrument om dit doel te bereiken.  Het bestaat uit een reeks schuldproducten, waaronder klimaatobligaties, groene obligaties, aan duurzaamheid gekoppelde obligaties en groene doorlopende kredietfaciliteiten en impactfondsen.   

 Deze instrumenten zijn doorgaans gekoppeld aan een reeks ESG-criteria – een Green Loan of Finance Framework – waaraan een financieringsmogelijkheid wordt getoetst.  Als de mogelijkheid aan de criteria voldoet, kan de financiering als groene of duurzame financiering worden aangemerkt.  Dit kan voordelen opleveren voor de lener in de vorm van een lagere coupon of rente, en prikkels zoals lagere exitvergoedingen of boetes wanneer de doelstellingen niet worden gehaald.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons Sustainable Finance Team. 

NEEM CONTACT MET ONS OP
Contact

Kom in contact 

Vertel ons over uw project

"*" geeft vereiste velden aan