Strategie & Rapportage

Sustainability Due Diligence

Wat is Sustainability Due Diligence?

Sustainability Due Diligence (SDD) verwijst naar het proces van het identificeren, evalueren en beheren van feitelijke en potentiële ESG-risico’s en kansen van een portefeuille of individueel asset. De benadering van ESG-risico’s kan van invloed zijn op de langetermijnwaardering van een portefeuille en is daarom een belangrijke overweging bij de aankoop, het beheer en de verkoop van assets. 

Waarom Sustainability Due Diligence uitvoeren?

Met het huidige snel veranderende regelgevingslandschap en de toenemende aandacht van zowel beleggers als ontwikkelaars voor duurzaamheid, kan het uitvoeren van een SDD ervoor zorgen dat assets vooruit blijven lopen op de eisen van beleid en beleggers, terwijl kansen worden gemaximaliseerd. 

Our team can deliver Sustainability Due Diligence reports to give you the knowledge needed for making ESG-aligned and future-proofed decisions.

Wat zijn de voordelen van Sustainability Due Diligence voor uw bedrijf?

Onze due diligence-rapporten bieden twee belangrijke voordelen:

 1. Risicobeheer: het beschermen van de middellange tot lange termijn waarde en liquiditeit van uw vastgoedportefeuilles tegen factoren zoals de vraag van gebruikers, eisen van beleggers, blootstelling aan regelgeving, klimaatverandering en energiezekerheid. 
 2. Waardecreatie: het realiseren van kansen die de waarde van vastgoedportefeuilles kunnen verbeteren, zoals het aantrekkelijker maken en behouden van gebruikers, het verhogen van de huurwaarde en het vertragen van het afschrijvingspercentage. 

Een Sustainability Due Diligence-rapport kan een nuttig instrument zijn in vele fasen van de investeringstijdlijn: 

 1. Tijdens de aankoop kunnen onze rapporten worden gebruikt om potentiële ESG-voordelen of -risico’s te signaleren, wat kan helpen om een completer begrip te krijgen van de duurzame waarde van een asset. 
 2. Sustainability due diligence-rapporten kunnen ook nuttig zijn tijdens de operationele fase van de levensduur van een asset, om een routekaart voor verbetering te bieden en de prestaties te vergelijken met de steeds veranderende marktnormen. 
 3. Bij verkoop kan een Sustainable Due Diligence waarde aan het licht brengen die anders over het hoofd zou worden gezien, en een nieuw perspectief op een asset bieden, alsmede inzicht in het potentieel ervan als toekomstige investering

Hoe kan Longevity u helpen?

Het Sustainability Due Diligence team van Longevity Partners kan u voorzien van de belangrijkste diensten om aan al uw Sustainability Due Diligence behoeften te voldoen:  

 1. Longevity beoordeelt de huidige milieuprestaties van het gebouw om mogelijkheden voor verbeteringen te identificeren. Wij gebruiken een raamwerk dat is gebaseerd op benchmarks en normen van toonaangevende milieu-instanties, waaronder het Build Better Partnership, BREEAM, LEED, WELL, LETI, RIBA en CIBSE. We kijken naar 13 verschillende ESG-thema’s, waaronder zaken als koolstofrisico, regelgeving, watergebruik en biodiversiteit. 
 2. We voeren een grondig onderzoek ter plaatse uit van de mechanische diensten en apparatuur in het gebouw, evenals van de bestaande praktijken ter plaatse, waardoor een duurzaam asset plan kan worden opgesteld aan het begin van de investering, zodat risico’s kunnen worden beperkt en kansen kunnen worden benut in een vroeg stadium van het asset management proces. 
 3. Wij identificeren significante risico’s, die in de toekomst een negatieve invloed op de waarde van het onroerend goed kunnen hebben. Gedetailleerde antwoorden en aanbevelingen worden verstrekt om mogelijke verbeteringen te begeleiden. Wij geven ook een schatting van de investeringen en een stappenplan voor alle aanbevelingen in het rapport, met tijdschema’s voor de uitgaven die kunnen worden verwacht. 
 4. Wij beoordelen de mate van betrokkenheid van huurders bij duurzaamheid en de mogelijkheden om de betrokkenheid van huurders te verbeteren, als een middel om huurders te behouden en huurgroei te stimuleren. 
 5. Wij beoordelen de afstemming op internationale programma’s, zoals GRESB en de EU Taxonomy, en adviseren over de huidige afstemming en over de wijze waarop de prestaties binnen deze programma’s kunnen worden verbeterd. 
 6. Wij onderzoeken niet alleen de invloed van het onroerend goed op de omgeving in ruimere zin, maar beoordelen ook de milieueffecten op het onroerend goed. Wij evalueren fysieke klimaatrisico’s en zijn in staat om de effecten van een veranderend klimaat op het gebouw te modelleren over verschillende emissiescenario’s. 

Sustainability Due Diligence kan een nuttig instrument zijn in vele stadia van de investeringstijdlijn. Neem vandaag nog contact op met ons team voor meer informatie. 

NEEM CONTACT MET ONS OP
Contact

Kom in contact 

Vertel ons over uw project

"*" geeft vereiste velden aan