Sustainable Design

Circulaire Economie

Wat is circulaire economie? 

Een circulaire economie is erop gericht hulpbronnen zo lang mogelijk in gebruik te houden, de maximale waarde eruit te halen terwijl ze in gebruik zijn en vervolgens producten en materialen aan het einde van elke levensduur terug te winnen en te regenereren. 

In tegenstelling tot het lineaire model van productie en consumptie, streeft de circulaire economie ernaar hulpbronnen zo lang mogelijk op hun hoogste nut en waarde te houden. 

Dit betekent niet alleen dat we onze inspanningen om te recycleren moeten verdubbelen – hoe welkom dat ook zou zijn – maar het vereist ook systemische, grootschalige veranderingen in organisaties, waaronder een heroverweging van productontwerp, bedrijfsmodellen en de toeleveringsketen. 

Waarom is Circulaire Economie belangrijk?

Er zijn een aantal redenen waarom een omschakeling naar Circulaire Economie zo belangrijk is, zoals de toenemende vraag naar een beperkte voorraad grondstoffen en de negatieve impact die een lineaire economie heeft op het klimaat van de aarde, maar ook de potentiële kansen die een Circulaire Economie biedt aan bedrijven. 

De waarheid is dat we momenteel tweemaal de hoeveelheid hulpbronnen gebruiken die de Aarde momenteel kan produceren en dat we tegen 2050 vijfmaal die hoeveelheid nodig zullen hebben om in de basisbehoeften van de wereldbevolking te voorzien. 

De bouwsector is verantwoordelijk voor ongeveer 1/3 van de totale afvalproductie in de EU en is daarom een uitstekende kandidaat voor de toepassing van een circulaire economie-aanpak. 

Hoe kan Longevity Partners u helpen?

Voor assets in gebruik: 

  1. Circulaire Economie Audit uitvoeren op uw asset om de circulariteit te beoordelen en een aangepaste Circulaire Economie Strategie te ontwikkelen. De circulaire economie strategie zal richtlijnen geven voor verschillende categorieën (aankoop goederen en diensten, gebruik van ruimte, energie, afval etc...) over hoe een circulaire economie aanpak van het vastgoedbeheer te hebben. We kunnen ook leverancierssourcing aanbieden. Dit aanbod wordt gekoppeld aan een opleiding over circulaire economie voor de asset en property managers.
  2. Het uitvoeren van een afval audit om operationeel afval te verminderen en het afvalbeheer te verbeteren.
  3. Ondersteuning van de verhuurder bij de redactie van groene huurovereenkomsten met inbegrip van de Circulaire Economie. 

 

Voor assets in aanbouw en renovatie:

  1. Ondersteuning van het ontwerpteam bij het begrijpen van Circulaire Economie en bij het implementeren van maatregelen (hergebruikte materialen, sterk gerecycleerde materialen, ontwerp voor demontage…) in het ontwerp.
  2. Sourcen van leveranciers voor hergebruik materialen en berekenen van de bijbehorende CO2 impact.
  3. Het ontwikkelen van een circulaire economie verklaring voor de ontwikkeling om alle circulaire economie maatregelen geïmplementeerd op het project te benadrukken. 
NEEM CONTACT MET ONS OP
Contact

Kom in contact 

Vertel ons over uw project

"*" geeft vereiste velden aan