Inzichten

Views

Fitwel als instrument voor het meten van sociale waarde

17 augustus 2023
Wat is het belang van sociale waarde in de gebouwde omgeving? Fondsmanagers en vastgoedeigenaren zijn bezig hun ESG-strategieën vorm te geven tijdens een bijzondere periode. In de nasleep van een […]

Market Insight – Wat zijn de top 5 ESG-aspecten waaraan vastgoedbeleggers prioriteit geven?

27 juli 2023
ESG wordt wereldwijd steeds belangrijker in alle sectoren en regio’s om de drempel van 1,5°C van het Parijs Akkoord niet te overschrijden. Daarom is het van belang dat we ons […]

De kracht van ESG-data ontgrendelen: Essentiële Strategieën voor effectief management in de vastgoedsector

23 juni 2023
In onze huidige samenleving staan goede gegevens aan de basis van elke weloverwogen zakelijke beslissing. Of het nu gaat om het aankopen van assets, het investeren in een bedrijf of […]

Biodiversiteit in een stedelijke omgeving, tegenstelling of aanvulling?

27 februari 2023
Op het eerste gezicht lijkt het idee van een stedelijke omgeving, met beton, metalen constructies en drukke infrastructuur lijnrecht tegenover het idee van een natuurlijke omgeving en biodiversiteit te staan. […]

Fitwel certificering: Het bevorderen van gezondheid en welzijn in gebouwen en omliggende gemeenschappen

9 februari 2023
Bij Longevity Partners zijn we gespecialiseerd in sociale en ecologische duurzaamheid. Hiermee bieden we ondersteuning aan klanten en kan zo de waarde van het vastgoed van onze klanten worden gemaximaliseerd. […]

Analyse: Subjectiviteit bij klimaatrisicomodellering voor vastgoedbeleggers overwinnen

23 januari 2023
In het kader van onze Climate Resilience spotlight geeft Anton Konshin, analist duurzaamheid en energie, een analyse over het voorkomen van subjectiviteit bij het in kaart brengen van klimaatrisico’s voor […]

Klimaatbewuste herontwikkeling van voormalig industrieterreinen (brownfields) 

15 januari 2023
Oude industrieterreinen worden doorgaans omschreven als braakliggende, vervuilde en verwaarloosde terreinen die vaak worden gezien als een “stedelijk probleem”. Dit vanwege de mogelijke complicaties en kosten die moeten worden gemaakt […]

Analyse: uitdagingen op het gebied van mensenrechten in de vastgoedketen

4 januari 2023
Hoewel ESG (Environment, Social, en Governance) wereldwijd een steeds belangrijker thema is voor alle sectoren, is over het algemeen veel aandacht uitgegaan naar milieukwesties, en zijn sociale- en governance factoren […]

Bouwen aan een sterk fundament: de waarde van diversiteit, gelijkheid en inclusie in de vastgoedsector

12 december 2022
Voordat een grote toren wordt gebouwd, moet er eerst een stevig fundament worden gecreëerd. Wolkenkrabbers in Manhattan blijven niet zomaar staan. Architecten hebben zorgvuldig plannen gemaakt om ervoor te zorgen […]

Financiering van gebouwoptimalisatie: de weg naar verduurzaming

21 november 2022
Investeringen in gebouwoptimalisatie zijn nodig om de bestaande gebouwenvoorraad CO2 neutraal te maken. Maatregelen om meer energie-efficiëntie te bereiken kunnen duur zijn, dus het effectief plannen en financieren van retrofitprojecten […]

Duurzame financiering: waardecreatie in onroerend goed met positieve duurzaamheidsresultaten

11 augustus 2022
De wereld heeft niet veel tijd meer om de ergste gevolgen van de klimaatverandering te beperken. Als we de gevolgen van extreme temperatuurstijgingen, steeds frequentere en ernstigere natuurrampen en biodiversiteitsverlies […]

De circulaire economie en Embodied Carbon, twee zijden van dezelfde medaille

20 juli 2022
Circulaire economie is een principe dat al lang bestaat, maar pas onlangs aan populariteit heeft gewonnen. In feite zou men kunnen stellen dat het concept altijd al heeft bestaan, aangezien […]

Kom in contact 

Vertel ons over uw project

"*" geeft vereiste velden aan