Longevity Partners is aangesteld om adviesdiensten te leveren voor twee levenscyclusbeoordelingen van BREEAM voor nieuwbouw: één voor een distributiecentrum en één voor een kantoorgebouw in België.
We hebben circulaire-economieprincipes geïntegreerd omdat we de aggregaten van een oude snelweg gebruikten om het magazijn te bouwen.
Deze logistieke ontwikkeling is de grootste particuliere magazijnontwikkeling in België in de afgelopen 10 jaar. Het is 72.000 m² en heeft aangrenzende kantoren ernaast.
De klant heeft door ons advies een veel hoger duurzaamheidsniveau en een betere BREEAM-score bereikt.