Het CBRE Europe Value Partners (EVP2) fonds van CBRE GI stelt zowel lange- als korte-termijndoelstellingen met betrekking tot verantwoord beleggen en heeft een ESG-strategie die is opgebouwd rond drie thema’s: koolstof, transparantie en compliance. De ambitieuze doelstellingen die hieraan verbonden zijn dienen flexibel te zijn om in te spelen op mogelijke veranderingen en duidelijk gecommuniceerd te worden naar stakeholders. De diensten van Longevity omvatten specifieke werkzaamheden die verband houden met het ESG-beleid van het fonds en algemene werkzaamheden gerelateerd aan beheer van de assets binnen het portfolio. Dit omvat jaarlijkse GRESB-rapportage, inclusief advisering om voortdurende innovatie te garanderen. Om inzicht te krijgen in emissies wordt een scope 1, 2 en 3 emissierapportage geleverd, inclusief een bijbehorend reductieplan.