IC Netherlands zet zich in voor een duurzame leefomgeving en hanteert een robuust ESG beleid om dit te ondersteunen. Longevity Partners werd aangesteld om IC Netherlands Real Estate Investors B.V. te assisteren bij doorontwikkeling van het ESG beleid. Onderdeel van de opdracht was het leveren van een actieplan over de tevredenheid van huurders en een ‘employee engagement programme’.

IC Netherlands is fondsbeheerder van twee vastgoedbeleggingsfondsen: Het Dutch Student and Young Professional Housing Fund (DSYPH) en het Dutch Urban Living Venture (DULV). Longevity heeft IC Netherlands ondersteund bij de GRESB indiening voor deze fondsen. Daarnaast is door Longevity geassisteerd bij de jaarlijkse beoordeling van GRESB-resultaten met als doel om de score in 2020 te verbeteren. De hieruit volgende adviezen hebben ten opzichte van 2019 tot een verdubbeling van de score geleid.