Barings zet zich in voor een duurzame leefomgeving en hanteert een robuust ESG beleid om dit te ondersteunen. Binnen dit beleid focust het zich onder andere op het verminderen van CO2 uitstoot. Om deze doelstelling kracht bij te zetten werd Longevity Partners aangesteld om een high-level energy audit uit te voeren voor het Amstelgebouw in Amsterdam. Met deze energy audit werden energieverbruik en bijbehorende emissies vergeleken met benchmarks voor soortgelijke gebouwen. Verder is een maatwerk pakket aan ingrepen voorgesteld om energieverbruik en emissies te reduceren. De bevindingen – inclusief doorgerekende businesscase – zijn gepresenteerd in een rapportage. Wanneer de voorgestelde maatregelen worden toegepast kan energieverbruik van dit asset met ca. 34% worden verminderd.