We zijn aangesteld om de gegevensverzameling voor energie, water en afval voor Clarus op kwartaalbasis te beheren en in te dienen bij de ENERGY STAR-portfoliomanager en de Amerikaanse Green Building Council.
De klant kreeg inzicht in de verbruiksprofielen van hulpbronnen van hun beste activa, dat vervolgens werd gebruikt om LEED-naleving te garanderen.