Groene Gebouwcertificeringen

BREEAM In-Use

Wat is BREEAM-NL In-Use?

BREEAM-NL In-Use is een methode om de duurzaamheidsprestatie van bestaande gebouwen te bepalen. BREEAM-NL In-Use is het meest gebruikte certificeringssysteem voor bestaande gebouwen ter wereld; in 30 landen werd al meer dan 10 miljoen m² gebouwoppervlak gecertificeerd.

Waarom BREEAM-NL In-Use?

Het belangrijkste kenmerk van BREEAM-NL In-Use is dat onderscheid wordt gemaakt tussen de prestaties van een gebouw (deel 1), hoe het wordt beheerd (deel 2) en de effecten van gebruikersgedrag (deel 3). BREEAM-NL In-Use kan worden gebruikt om individuele gebouwen, gebouwgroepen of hele portfolio’s te vergelijken met een benchmark en andere bestaande gebouwen. Vervolgens kunnen gebouw prestaties gemonitord worden, en verduurzamingen op asset- of portfolio niveau worden voorgesteld.

Welke gebouwen kunnen een BREEAM-NL In-Use certificering krijgen?

Alle gebouwtypen die voldoen aan onderstaande criteria, met uitzondering van grondgebonden woningen of appartementencomplexen:

 • Het asset is ten minste één jaar in gebruik en er zijn verbruiksgegevens beschikbaar voor deze periode. Hierop bestaan twee uitzonderingen:
  • Is het asset gecertificeerd volgens BREEAM-NL Nieuwbouw, dan kan direct na oplevering een certificaat verkregen worden voor “Deel 1 – Asset” van BREEAM-NL In-Use;
  • Heeft het asset bij de start van een grootschalige renovatie een geldig BREEAM-NL In-Use certificaat voor “Deel 1 – Asset”, dan kan direct na oplevering van deze renovatie een hercertificering worden uitgevoerd tegen “Deel 1 – Asset” van BREEAM-NL In-Use;
 • Het gebouw bevat verblijfsruimtes die tenminste 30 minuten per dag in gebruik zijn;
 • Het asset is een volledig en voltooid gebouw of gebouwdeel;
 • Het asset voldoet aan alle relevante milieu-, gezondheids- en veiligheidswetgeving op de locatie.

Welke voordelen heeft een BREEAM-NL In-Use-certificering voor u?

BREEAM-NL In-Use heeft ontzettend veel voordelen. De belangrijkste zijn:

 1. De regeling ondersteunt het verbeteren van duurzaamheidsprestaties in overeenstemming met het duurzaamheidsbeleid van een bedrijf;
 2. BREEAM-NL In-Use voldoet aan de meeste vereisten die kunnen worden opgenomen in de inrichtings- en renovatierichtlijnen van een bedrijf;
 3. Certificering verhoogt de GRESB-score (Global Real Estate Sustainability Benchmark);
 4. De onderdelen “Deel 1 – Asset” en “Deel 2 – Gebruik” maken betrokkenheid van huurders mogelijk;
 5. De regeling biedt een duidelijk kader voor het beoordelen van de prestaties van een individueel gebouw of een volledig vastgoedportfolio, waardoor het mogelijk is te benchmarken waarmee sterk en slecht presterende assets worden uitgelicht, en
 6. Het beoordelingsproces stimuleert dat er elk jaar voortdurend verbeteringen worden doorgevoerd, waardoor investeringsprioriteiten gemakkelijk kunnen worden vastgesteld om de bedrijfskosten te verlagen en de gebouwprestaties en het welzijn van gebruikers te verbeteren.

BREEAM-NL In-Use beoordeelt de belangrijkste milieu- en duurzaamheidskwesties die van invloed zijn op het gebouw en de gebruikers tijdens de hele levenscyclus. Het certificeringsproces beoordeelt negen belangrijke duurzaamheidscategorieën:

 1. Management
 2. Gezondheid
 3. Energie
 4. Transport
 5. Water
 6. Materialen
 7. Afval
 8. Landgebruik en ecologie
 9. Vervuiling

Wanneer een gebouw beoordeeld wordt volgens de BREEAM-NL In-Use richtlijnen, is het van groot belang dat voldoende informatie beschikbaar is. De uiteindelijke score wordt bepaald door het behalen van diverse “credits”. Elke credit (in totaal 86) heeft een andere impact op de totaalscore.

BREEAM-NL In-Use beoordelingen zijn verdeeld over drie verschillende onderdelen, die onafhankelijk van elkaar kunnen worden getoetst:

 1. Asset: duurzaamheidsprestaties van het gebouw.
 2. Beheer: duurzaam gebouwbeheer.
 3. Gebruik: duurzaam gebruik van het gebouw, waarbij de betrokkenheid van huurders en het verminderen van de impact op het milieu door gebruikers centraal staat.

Hoe kan Longevity u helpen bij uw BREEAM-NL In-Use-Certificering?

Longevity Partners is zeer ervaren met het beoordelen en certificeren van gebouwen volgens de BREEAM-NL In-Use richtlijnen. Momenteel beheren we de BREEAM In-Use-certificeringen die een vastgoedwaarde vertegenwoordigen van meer dan €70 miljard, voor klanten in 14 landen binnen Europa. Dit maakt ons de grootste BREEAM assessor organisatie ter wereld.

Ons team van experts bestaat uit BREEAM In-Use, BREEAM Nieuwbouw en LEED-geaccrediteerde assessoren die gezamenlijk meer dan 20 jaar ervaring in certificeringen voor duurzame gebouwen hebben.

 

NEEM CONTACT MET ONS OP
Contact

Kom in contact 

Vertel ons over uw project

"*" geeft vereiste velden aan