Door Patrick Rogers, Senior Sustainability & Energy Analyst

Openbaarmakingsvereisten en ESG-risico: Inzicht in veranderingen in duurzame financiering

De gevolgen van klimaatverandering werden deze zomer steeds duidelijker. Overal ter wereld beginnen bosbranden en hittegolven eerder in het seizoen en met een steeds hogere intensiteit. Het verbrande gebied in het Middellandse Zee gebied was in juli vier keer groter dan het gemiddelde in de periode 2006-2021. De noodzaak om zo snel mogelijk tot een netto-nul CO2 uitstoot te bereiken is nog nooit zo duidelijk geweest.

Om de wereldwijde klimaatdoelstellingen te behalen, is een paradigmaverschuiving nodig in ons begrip van traditionele prestatiemaatstaven en een overeenkomstige ‘buy-in’ van de financiële gemeenschap. Wereldwijd staan vermogensbeheerders en -eigenaren onder toenemende druk van beleidsmakers en klanten om informatie te verstrekken over de ESG-impact (Environmental, Social, Governance) van hun fondsen en beleggingen, als onderdeel van een breder streven naar een koolstofuitstoot van nul.

Gezien de negatieve bijdrage van de vastgoedsector in klimaatverandering – grofweg 40% van de wereldwijde emissies – worden kredietverstrekkers in de vastgoedsector steeds vaker verplicht om verantwoorde investeringsstrategieën te ontwikkelen, waarbij ESG-factoren zoals emissiereductie en klimaatbestendigheid van gebouwen in investeringsbeslissingen worden meegenomen.

Zoals Hugh Falcon, Senior Analyst bij Longevity Partners, in een recent artikel heeft beredeneerd, wordt het door de strengere wettelijke voorschriften in het Verenigd Koninkrijk en Europa steeds noodzakelijker om bij toekomstige beleggingen een uitgebreid ESG-onderzoek te verrichten om naleving van de regelgeving te waarborgen en toekomstige regelgevingsrisico’s te beperken. 

In het VK is in april 2022 verplichte rapportage over klimaat gerelateerde financiële informatie (TCFD-rapportage) ingevoerd voor Britse beursgenoteerde ondernemingen, banken en verzekeraars, alsook voor particuliere ondernemingen met meer dan 500 werknemers en een omzet van 500 miljoen pond. Het VK is het eerste G20-land dat dit soort rapportage in de wet vastlegt, terwijl de regeringen van de G7 allemaal hebben toegezegd dit in de komende jaren verplicht te stellen.

Op EU-niveau hebben de verordening inzake openbaarmaking van informatie over duurzame financiering (SFDR) en de EU-verordening inzake taxonomie (EU Taxonomy), de transparantievereisten voor financiële producten aangescherpt en de regels rondom de definitie van een “duurzame” economische activiteit vastgelegd. Kredietverstrekkers die in het kader van de SFDR voor hun fondsen een classificatie overeenkomstig Artikel 8 of 9 nastreven, zullen duidelijke duurzaamheidsindicatoren moeten bekendmaken en daar consequent verslag over uitbrengen om beleggers te laten zien dat zij hun groene claims waarmaken.

In de VS toont het recente voorstel van de ‘Securities and Exchange Commission’ aan dat, om de bekendmaking van klimaatrisico’s in de jaarverslaggeving verplicht te stellen, de wetgeving inzake ESG-transparantie snel de wereldwijde norm aan het worden is; ook buiten Europa.

Het effect van deze verordeningen zal zijn dat er meer ESG-gerelateerde informatie op de markt komt, die het mogelijk maakt om een duidelijk onderscheid te maken in de ESG prestaties van verschillende bedrijven en gebouwen. Dit moet de marktnormen aanscherpen, langetermijndenken stimuleren en het sturen van kapitaal naar legitieme duurzame beleggingen vergemakkelijken. Als gevolg daarvan kunnen bedrijven met een slechte ESG reputatie het moeilijk krijgen om financiering aan te trekken van beleggers die in toenemende mate een hoog niveau van milieu- en sociaal rentmeesterschap eist. Willen bedrijven concurrerend blijven, dan is het van cruciaal belang dat zij deze reputatierisico’s omzetten in kansen.  

Het inbouwen van een ESG-risicoanalyse in het due diligence-proces is één manier om dat te doen, zodat kredietverstrekkers een duidelijk inzicht krijgen in de impact van een bepaalde transactie op het gebied van milieu en de samenleving. Aangezien is bewezen dat sterke ESG prestaties samengaan met een lager kredietrisico, kunnen deze analyses ook helpen om risicoprofielen en bijbehorende rentetarieven vast te stellen.

Longevity Partners biedt ESG Risk Due Diligence-diensten aan op zowel bedrijfs- als gebouwniveau, waarbij gebruik wordt gemaakt van criteria die zijn ontwikkeld door toonaangevende instellingen zoals UNPRI, GRI, BRE en TCFD. Onze screening tool onthult de ESG-kwalificaties van toekomstige investeringen en identificeert waar nodig mogelijkheden voor het gebruik van duurzame schuldinstrumenten waar nodig.

Kom in contact 

Vertel ons over uw project

"*" geeft vereiste velden aan