Morayo Kamson, Senior Sustainability and Energy Analyst, Longevity Partners USA

Fitwel als instrument voor het meten van sociale waarde

Wat is het belang van sociale waarde in de gebouwde omgeving?

Fondsmanagers en vastgoedeigenaren zijn bezig hun ESG-strategieën vorm te geven tijdens een bijzondere periode. In de nasleep van een wereldwijde pandemie en in een tijd waarin diversiteit en gelijkheid belangrijke zakelijke overwegingen zijn, zijn strategieën om de gezondheid, de veiligheid en het sociale welzijn van de gebruikers van gebouwen te meten zeer gewild. Het integreren van zinvolle sociale interacties via bedrijfsactiviteiten begint met een actieplan. Gebouwcertificeringen, zoals Fitwel, zijn nuttig bij het opstellen van dergelijke plannen. Fitwel wordt wereldwijd erkend als een toonaangevend gezondheids- en welzijnscertificaat en dient als hulpmiddel om gebouwen te benchmarken op het gebied van ontwerp en impact op de gezondheid en veiligheid van gebruikers. Fitwel-certificeringen geven investeerders en vastgoedeigenaren niet alleen inzicht in de huidige sociale impact van hun gebouwen, maar ze bepalen ook de best practices in de sector, die kunnen worden gebruikt om de impact van een bepaald gebouw op de bewoners en omliggende gemeenschappen te verbeteren.

Wat leidt tot de groei en uitbreiding van gezondheids- en welzijnscertificaten?

Fitwel is sinds de lancering in 2017 opvallend gegroeid in omvang en populariteit op het gebied van gezondheids- en welzijnscertificeringen. Van 2021 tot 2022 zijn de Fitwel-certificeringen met bijna 200% gestegen. Deze opwaartse trend heeft zich doorgezet, met certificeringen die elk jaar meer dan verdubbelen. Nu we halverwege het jaar zijn, is er een recordaantal certificeringen over de hele wereld aan de gang. De verwachting is dat deze groei alleen maar zal toenemen, omdat eigenaren, belanghebbenden en huurders op zoek gaan naar methoden om sociale initiatieven te meten en te beoordelen. 

Gezondheids- en welzijnscertificeringen dienen verschillende doelen. Niet alleen creëren deze certificeringen een solide kader dat is gebaseerd op wetenschap, maar ze meten ook hoe goed gebouwen presteren op sociaal gebied en bieden een leidraad voor degenen die hun ‘S’-reis in ESG beginnen of voortzetten.

Wat is de waarde van Fitwel?

Of een bedrijf nu goed bekend is met ESG of er net aan begint, de ‘S’ in ESG is voor velen een nieuw aandachtsgebied geworden met ontwikkelende regelgeving. Fitwel-certificeringen helpen bij het kwantificeren van sociale componenten van een gebouw en de exploitatie ervan. Fitwel is ontwikkeld door het Amerikaanse Center for Disease Control and Prevention (CDC) en onderscheidt zich van andere certificeringen voor gebouwen als een erkend, op wetenschap gebaseerd kader voor het meten en bevorderen van gezonde gebouwen en bewoners. Fitwel hanteert een unieke benadering van certificeringen zonder vereisten voor certificering en met verschillende hulpmiddelen die beschikbaar zijn voor gebruik. 

Omdat Fitwel blijft groeien in omvang en populariteit, zijn gecertificeerde gebouwen geweldige casestudies en onderwerpen voor jaarlijkse duurzaamheidsrapporten. Fitwel’s unieke “people-centric” benadering van gebouwcertificeringen is gericht op de gezondheid en levensduur van zowel gebouwen als hun bewoners.  Met categorieën als gedeelde ruimte, toegang tot het gebouw en binnenmilieu helpt Fitwel de kloof te overbruggen tussen de werking van het gebouw en de ervaring van de gebruiker. De certificering brengt gebruikerservaringen in balans met technische aspecten van gebouwprestaties, waaronder lucht- en waterkwaliteit.

Wat is de toepasbaarheid van Fitwel certificeringen op SFDR rapportage?

Fitwel-certificaten helpen ook bij jaarlijkse rapportages, inclusief SFDR en GRESB. Artikel 8 van de SFDR-rapportering bevat vereisten voor de bekendmaking van milieu- en sociale kenmerken bij financiële inspanningen. Gezondheids- en welzijnscertificaten helpen bij de SFDR-rapportage wanneer ze over een heel fonds worden uitgevoerd. Fitwel-certificeringen voor zowel nieuwbouw als operationele assets dienen als benchmarking-instrument om de voortgang van sociale projecten te volgen.

Fitwel’s partnerschap met GRESB bevordert de toepasbaarheid met meer dan een derde van de indicatoren in overeenstemming.  Nu het GRESB-seizoen ten einde loopt, kan het nastreven van een Fitwel-certificering helpen bij het aanpakken van de sociale componenten die zijn opgenomen in de rapportage en de ontwikkeling van ESG-strategieën.

Hoe kan Longevity Partners helpen?

Met onze Social Impact business unit ondersteunt Longevity Partners de sociale initiatieven van onze klanten door middel van de ontwikkeling van beleidskaders, strategieën voor de betrokkenheid van belanghebbenden en asset-level analyses van de sociale impact en waarde. Onze interdisciplinaire aanpak dient om sociale waarde te integreren in alle aspecten van ESG op zowel bedrijfs- als assetniveau. Wij zijn er om u te helpen bepalen welke sociale certificering het beste bij uw behoeften past, of dat nu Fitwel, WELL of een andere certificering is. Mocht Fitwel de gekozen certificering zijn, dan staan we klaar om ondersteuning te bieden bij het ontwikkelen van Fitwel-materialen voor certificering, inclusief maar niet beperkt tot beleid voor de luchtkwaliteit binnenshuis, plannen voor maatschappelijke betrokkenheid en tevredenheidsenquêtes voor gebruikers.

Voor vragen over Fitwel of WELL kunt u contact opnemen met Sophie Hazza, Global Fitwel Lead, via sh@longevity.co.uk. Voor alle vragen over Social Impact kunt u contact opnemen met Gabriela Palma, onze Global Social Impact Lead, via gp@longevity.co.uk, of met ons Business Development Team via info@longevity-partners.com.

 

 

 

 

[1] https://www.fitwel.org/project-directory

[2] https://www.fitwel.org/resources/

[3] https://www.fitwel.org/blog/fitwel-publishes-crosswalk-pathway-to-higher-gresb-esg-scoring

[4] https://www.fitwel.org/esg/#gresb-crosswalks

Kom in contact 

Vertel ons over uw project

"*" geeft vereiste velden aan