Agathe Kuhn & Patrick Rogers

Richtlijn energieprestaties van gebouwen (EPBD) – de Europese Commissie publiceert haar herzieningsvoorstel

Op 15 december 2021 heeft de Europese Commissie haar voorstel voor een herziening van de richtlijnen betreffende de energieprestaties van gebouwen (EPBD) gepubliceerd. Het hoofddoel van de herziening is deze belangrijke verordening in overeenstemming te brengen met de doelstelling van de EU om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 50% te verminderen. Het voorstel zet de strategie van de Commissie inzake renovatiegolven van oktober 2020 om in wetgevingsmaatregelen door nieuwe energieprestatienormen in te voeren voor gebouwen met de slechtste energieprestaties en voor nieuwe constructies.

Renovatie van gebouwen met een lage energieprestatie

Het voorstel is toegespitst op de slechtst presterende gebouwen en is bedoeld om voorrang te geven aan de meest kosteneffectieve renovaties en om energiearmoede te helpen verlichten.

Het voorstel bevat ook een definitie van een energieprestatiecertificaat van hoge kwaliteit en een geharmoniseerde aanpak van de EPC-schalen. Een EPC-klasse G, de laagste klasse, geeft nu aan dat het gebouw tot de slechtst presterende 15% van het gebouwenbestand van de lidstaat behoort. Aan het andere eind van de schaal geeft een EPC van A aan dat het om een CO2 neutraalgebouw gaat.

Volgens de nieuwe normen moeten openbare en niet-residentiële gebouwen tegen 2027 EPC-klasse F bereiken, die wordt aangescherpt tot EPC E tegen 2030; terwijl alle residentiële gebouwen EPC F moeten bereiken tegen 2030, en EPC E tegen 2033.

De nieuwe richtlijn zal de lidstaten ook verplichten om tegen 2025 nationale renovatieplannen voor gebouwen te publiceren. In deze plannen moet de strategie worden uiteengezet om tegen 2050 een CO2 neutraal gebouwenbestand te bereiken en tegen 2040 geleidelijk een einde te maken aan het gebruik van fossiele brandstoffen voor verwarming en koeling.

Alle nieuwe gebouwen moeten tegen 2030 CO2 neutraal zijn

Volgens het nieuwe voorstel moeten alle nieuwe gebouwen tegen 2030 CO2 neutraal (EPC A) zijn. In de praktijk betekent dit dat alle energieverbruik ter plaatse door hernieuwbare energie moet worden aangedreven, voor zover dat technisch haalbaar is.

De Commissie heeft voorrang gegeven aan de geleidelijke afschaffing van verwarmingssystemen op fossiele brandstoffen in nieuwe gebouwen en heeft voorgesteld dat tegen 2027 geen financiële overheidssteun meer mag worden verleend voor de installatie van verwarmingsketels op fossiele brandstoffen. Aangezien de mate van afhankelijkheid van gasboilersystemen in de EU-lidstaten verschilt, wordt geen verbod voor de hele EU ingevoerd, maar wordt de lidstaten de rechtsgrondslag geboden om een verbod op het gebruik van fossiele brandstoffen in gebouwen in te voeren.

Voorts wordt voorgesteld dat nieuwe gebouwen hun aardopwarmingsvermogen moeten vermelden op basis van een levenscyclusanalyse van de bouwmaterialen in hun EPC. Critici van het voorstel hebben er echter op gewezen dat in het voorstel geen grenswaarden voor de levenscyclusemissies zijn vastgesteld. Gezien het bekende effect van de emissies van de niet-gebruiksfasen van de levensduur van een gebouw, zijn in de nabije toekomst maxima te verwachten voor de koolstofemissies van nieuwbouw gedurende de hele levensduur.

Het voorstel van de Commissie zal nu het wetgevingsproces van de EU doorlopen met het oog op goedkeuring binnen de komende 2 jaar. De lidstaten zullen dan de maatregelen in nationale wetgeving moeten omzetten.

De deskundigen van Longevity volgen de trends in het EU-beleidskader voor de energieprestaties van gebouwen op de voet. Ons team kan u helpen om de specifieke gevolgen van deze ontwikkelingen voor uw activiteiten te begrijpen.

Kom in contact 

Vertel ons over uw project

"*" geeft vereiste velden aan