by Peter Howle, Senior Sustainability and Energy Consultant

Op weg naar Net Zero: waarom de industriële sector in de VS overstapt op BREEAM

Er zijn twee getallen die elke vastgoedprofessional zou moeten weten over klimaatverandering: het eerste is 11,7 miljard, het tweede is nul.  11,7 miljard staat voor de jaarlijkse CO2-uitstoot in ton van de gecombineerde exploitatie en bouw van gebouwen.  Een cijfer dat weinig tekenen van daling vertoont, ondanks het feit dat het milieubewustzijn een hoogtepunt heeft bereikt.  Nul is waar we naar moeten streven om een catastrofe te voorkomen. Alleen door dit doel na te streven kunnen de opwarming van de aarde en de ergste gevolgen van de klimaatverandering een halt worden toegeroepen – en kan het risico worden vermeden dat dit met zich meebrengt voor het vastgoed wereldwijd, dat wordt gewaardeerd op 326,5 biljoen dollar.   

Om te begrijpen hoe dit kan worden bereikt, moeten we erkennen dat het probleem zowel systematisch als gedragsmatig is. In 2020 waren gebouwen verantwoordelijk voor 37 procent van de energie gerelateerde CO2-uitstoot.  Het aanpakken van de emissies van de gebouwde omgeving is een kwestie van ongekende omvang en urgentie; en de uitvoering is niet eenvoudig. Dit komt omdat het oplossen van de net-zero vergelijking onlosmakelijk verbonden is met het tweeledige streven naar inclusieve groei en economische ontwikkeling. Het vereist een zorgvuldige en proactieve afweging van de risico’s in de tijd. Het alternatief, een uitgestelde overgang, zou leiden tot een enorm verhoogd economisch risico.   

De uitdaging komt niet als een verrassing. Net-zero bereiken zou een fundamentele verandering betekenen in de manier waarop bedrijven de waarde van onroerend goed beoordelen.  Daarvoor moet verder worden gekeken dan de traditionele economische indicatoren.  Het is een complexe taak die een antwoord vereist op specifieke vragen over de prestaties en het beheer van activa, zoals: welke technologieën moeten worden ingezet om de uitstoot te verminderen en toch binnen het koolstofbudget te blijven?  Hoe zou de overgang de markten en activiteiten van bedrijven beïnvloeden?  Wat zou het betekenen voor de gezondheid en het welzijn van werknemers?  Welke investeringsniveaus vereist de overgang? En fundamenteel: hoe kunnen bedrijven worden aangemoedigd om hun gevestigde investeringsplannen aan te passen?  

Als gevolg van een wereldwijd politiek landschap van gefragmenteerd milieubeleid en besluitvorming, heeft de vastgoedsector op deze vraag gereageerd door systemen voor de certificering van groene gebouwen te innoveren.  Het behalen van een certificering geeft bedrijven, belanghebbenden en gebruikers van activa meer zeggenschap.  Als het goed wordt gedaan, creëert certificering zeven rendementen met een grote impact: verbeterde gezondheid en welzijn van werknemers, verminderd energieverbruik, bevordering van duurzaam vervoer, verminderd waterverbruik en afvalproductie, veerkrachtige strategie, verbeterd landgebruik en ecologische systemen, en verminderde vervuiling.  Het is dan ook niet verwonderlijk dat certificering een aanzienlijk economisch rendement kan opleveren.  

Om een regeling te vinden die deze factoren het best dekt, moet zorgvuldig worden nagedacht.    Een gevolg van het feit dat de regelingen zijn ontwikkeld als marktgestuurd aanbod, is echter dat de regelingen verschillen wat betreft de specifieke criteria die zij beoordelen.  Zo is BREEAM In-Use uitgegroeid tot ’s werelds toonaangevende certificeringsregeling voor groene gebouwen.  Het heeft als doel de operationele milieueffecten van bestaande gebouwen te verminderen, werkt als een internationale norm die lokaal kan worden aangepast, en kan worden toegepast op het niveau van de portefeuille of op het niveau van individuele gebouwen. Het is een formeel certificatiesysteem van derden dat klanten in staat stelt de prestaties van hun activa te meten, te evalueren en te toetsen aan de beste praktijken op een robuuste, wetenschappelijk onderbouwde en kosteneffectieve manier. Ondertussen bevordert het, door middel van een systeem van her-certificering, een cultuur van geleidelijke verbeteringen, waardoor het overgangsrisico naar een Net Zero -economie verder wordt verminderd. 

Sinds de oprichting van Longevity Partners in 2015 is de vastgoedsector serieus begonnen met het zoeken naar wegen om de ESG-prestaties te verbeteren.  Niet alle sectoren vertonen echter een uniforme progressie.  Een markt waar Longevity de transitie versnelt, is de Amerikaanse industriële sector.  Zoals Anne Peck, Vice President en Head of ESG and Resiliency bij TA Realty opmerkt, “is de industriële sector historisch achtergebleven in de toepassing van duurzame oplossingen, grotendeels als gevolg van de beperkingen van een Triple net approach’ “.  Voor de meeste spelers in de sector wordt het overgangsrisico voor financieel succes nog steeds als een hindernis beschouwd.  BREEAM In-Use is echter een beoordeling die duidelijke en kwantificeerbare aanbevelingen oplevert, en kan bedrijven in staat stellen deze barrière te overwinnen.  Zoals Peck opmerkt: “Met de begeleiding van BREEAM en zijn verschillende hulpmiddelen zijn we erin geslaagd om duurzame prestatieverbeteringen te realiseren en tegelijkertijd onze fiduciaire plicht tegenover belanghebbenden te handhaven en een sterk rendement op investeringen voor alle activa te behouden”. 

Een centraal punt van het risicoloos maken van elke belangrijke overgang is proactief beheer van het tempo van de verandering.  Voor de Net-Zero Approach vereist dit een nauwkeurige voorspelling van ESG-trends.  Centraal in het proces voor de Amerikaanse industriële sector staat de noodzaak om de mogelijkheden voor voortdurende duurzame verbetering binnen de markt aan te tonen.  Zoals Breana Wheeler, US Director of Operations bij BRE opmerkt, “in een tijd waarin vastgoedbedrijven zich zwaar onder druk gezet kunnen voelen om snel ESG-initiatieven te ontplooien om als actievoerend te worden gezien, heeft TA voor een meer weloverwogen en opzettelijke aanpak gekozen om te zorgen voor doordachte, significante verbeteringen bij elk van de assets die in dit project zijn opgenomen”.   

Zoals in de industriesector in de VS is gebleken, biedt BREEAM In-Use de mogelijkheid om de prestaties van bedrijfsmiddelen en portefeuilles te evalueren, waarbij de zeggenschap op unieke wijze bij bedrijven en belanghebbenden wordt gelegd.  Het uitvoeringsmechanisme bestaat uit twee delen: deel één richt zich op de prestaties van de bedrijfsmiddelen, waarbij het gebouw wordt gebenchmarkt, de beste praktijken worden beschreven en wordt aangegeven waar ruimte is voor verbetering; deel twee richt zich op de prestaties van het beheer, waarbij de processen voor het beheer van de bedrijfsmiddelen worden gebenchmarkt, de beste praktijken worden beschreven en wordt aangegeven waar ruimte is voor het bereiken van optimale prestaties.   

Centraal bij een succesvolle implementatie staan hoogwaardige klantondersteuning en deskundig inzicht.  Als BREEAM In-Use assessor bevindt Longevity zich in een ongeëvenaarde positie.  Met een verdubbeling van de jaaromzet voor het zevende achtereenvolgende jaar en projecten voor klanten in meer dan 40 landen, heeft Longevity een wereldwijde distributie van BREEAM assessors opgebouwd.  Verder is Longevity uniek in het ESG-ecosysteem door het aanbieden van een full-service aanbod.  Voor klanten betekent dit dat na de optimalisaties die in het beoordelingsproces worden aanbevolen, de implementatie kan worden doorgenomen in lijn met een consistente strategie. 

Als u wilt weten hoe uw organisatie de prestaties van assets kan optimaliseren via BREEAM In-Use certificering, neem dan contact op met Peter Howle (ph@longevity.co.uk), Longevity Partners’ lead voor BREEAM In-Use. 

[1] https://globalabc.org/sites/default/files/2021-10/GABC_Buildings-GSR-2021_BOOK.pdf

[2] https://www.breeam.com/?cn-reloaded=1

[3] https://wealthdfm.com/article/longevity-partners-doubles-turnover-for-7th-consecutive-year/?no_cache=1644417898

Kom in contact 

Vertel ons over uw project

"*" geeft vereiste velden aan