Barings zet zich in voor een duurzame leefomgeving en hanteert een robuust ESG-beleid om dit te ondersteunen. Binnen dit beleid focust het zich onder andere op het verminderen van CO2 uitstoot. Om deze doelstelling kracht bij te zetten werd Longevity Partners aangesteld om een Sustainability Due Diligence (SDD) rapportage op te stellen voor Onninen, Finland. De SDD brengt met behulp van ESG-criteria in beeld hoe dit gebouw zich verhoudt tot marktstandaarden en best practices rondom onder andere energieverbruik, water en biodiversiteit. Aan de hand van voorgenoemde criteria zijn mogelijkheden tot verbetering uiteengezet die de duurzaamheidsprestaties van het asset verder kunnen verhogen en tegelijkertijd van belang zijn voor de ESG-strategie.
Daarnaast is voor het asset een Solar PV feasibility study gedaan. Dit rapport biedt een analyse over de mogelijkheden die er zijn voor het asset om zonnepanelen te installeren, rekening houdend met de locatie, eenheden en wettelijke regelgeving.