JP Morgan is één van de grootste internationale banken in en opereert ook in Nederland. Longevity Partners werd door JP Morgan aangesteld om een Sustainability Due Diligence (SDD) rapportage op te stellen voor Bardon II unit 3 in Coalville, Engeland. De SDD brengt met behulp van ESG-criteria in beeld hoe dit gebouw zich verhoudt tot marktstandaarden en best practices rondom onder andere energieverbruik, afval en biodiversiteit. Aan de hand van voorgenoemde criteria zijn mogelijkheden tot verbetering uiteengezet die de duurzaamheidsprestaties van het asset verder kunnen verhogen en tegelijkertijd van belang zijn voor BREEAM New Construction. Als onderdeel van dit project heeft ons team de ontwikkelaar ondersteund in ontwerpkeuzes omtrent BREEAM New Construction waardoor enkele maatregelen direct konden worden doorgevoerd. Door volledig in te zetten op duurzaamheid in het ontwerp, kan dit pand – wanneer voltooid – in de markt worden gezet als het summum van duurzaam bouwen in de logistiek.