Gerardo Zambrano, Senior Sustainability and Energy Analyst, Longevity Partners USA

De kracht van ESG-data ontgrendelen: Essentiële Strategieën voor effectief management in de vastgoedsector

In onze huidige samenleving staan goede gegevens aan de basis van elke weloverwogen zakelijke beslissing. Of het nu gaat om het aankopen van assets, het investeren in een bedrijf of het selecteren van een partner voor een zakelijke onderneming – je moet altijd vertrouwen op goede gegevens om een duidelijke en onbevooroordeelde kijk te hebben op welke beslissing het meest gunstig lijkt. Met ESG-data is dit niet anders. Met de toenemende regelgeving en interesse in klimaatmitigatie is niet-financiële (ESG) data steeds belangrijker geworden in de gebouwde omgeving, en met een goede reden. De gebouwde omgeving draagt voor ongeveer 40% bij aan de uitstoot van broeikasgassen*. Het verminderen van broeikasgassen zou een aanzienlijke impact hebben op de toekomst van onze planeet. Om deze uitstoot te beperken, hebben we goede ESG-data nodig om dit te begrijpen en te volgen. Of een bedrijf zijn portefeuille volledig wil verduurzamen om Co2-neutraal te worden, of de trends in marktrapportage en benchmarking wil volgen, ESG-gegevens moeten met dezelfde nauwkeurigheid worden verzameld, opgeslagen en geanalyseerd als financiële gegevens. Daarnaast brengen mensen veel tijd door in gebouwen. Het bijhouden van significante verbeteringen, audits, certificeringen en algemene niet-consumptiegegevens is net zo belangrijk. Inzicht in wat er in een gebouw aanwezig is en hoe het presteert, kan leiden tot aantrekkelijkere gebouwen in de ogen van consumenten en betere omgevingen voor mensen om in te wonen, werken en gewoon om in te zijn. Nauwkeurig gegevensbeheer zal leiden tot meer transparantie, passende actieplannen en correcte naleving. Bovendien zullen bedrijven die niet investeren in kwalitatief gegevensbeheer, te maken krijgen met ongunstige resultaten naarmate de regelgeving evolueert om klimaatverandering aan te pakken.

Het belang van het verzamelen van ESG-gegevens

ESG-data wordt steeds belangrijker in de gebouwde omgeving. Rapportagekaders en regelgevende instanties over de hele wereld eisen nu dat – net als financiële data – ESG-data wordt verzameld en gedeeld met investeerders. Hoewel het verzamelen van dit soort gegevens een uitdaging is, heeft het inzichtelijk maken van de duurzame status van een portefeuille veel voordelen.  Ongeacht de duurzaamheidsdoelstellingen van het bedrijf is het essentieel om assetspecifieke informatie te hebben van verbruik, productie, audits, projecten en initiatieven. Door deze informatie op de juiste manier te verzamelen, op te slaan en te analyseren, kunnen gebouweigenaren prioriteiten stellen en strategisch plannen welke assets mogelijk investeringen vereisen om aan de regelgeving te voldoen en welke al voldoen.  Op de lange termijn zal deze kennis op gebouwniveau eigenaren in staat stellen om op de juiste manier assets te benaderen met projecten om de prestaties en status te verbeteren in plaats van een heel portfolio te benaderen, wat kostbaar kan zijn. Stel dat een bedrijf een stap verder wil gaan en het portfolio volledig Co2-neutraal wil maken, is in dat geval goed datamanagement essentieel om referentiejaren te bepalen voor verbeteringen en om te gebruiken voor het vergelijken met gevestigde benchmarks. Het hebben en gebruiken van ESG-data onderscheidt een bedrijf van zijn concurrenten en zorgt voor een kwantificeerbare registratie van ESG-prestaties.

ESG-data kan de zichtbaarheid van een bedrijf vergroten en zorgen voor doordachte besluitvorming bij de aanpassing aan het steeds veranderende klimaat- en beleidslandschap. Bovendien brengt de toenemende druk van overheden en rapporterende instanties aanzienlijke risico’s met zich mee als er niet wordt geïnvesteerd in het verzamelen van dit soort gegevens. In de VS, waar het federale klimaatbeleid achterblijft, is lokaal beleid ontstaan dat gebouweigenaren aanzet tot het verminderen van Co2-emissies. Local Law 97 in New York City, de Clean Energy DC Omnibus Act in Washington DC, en benchmarkingvereisten van staten en steden in het hele land zijn goede voorbeelden van waarom ESG-data op de juiste manier moet worden verzameld, opgeslagen en gerapporteerd. Als een bedrijf één van deze lokale mandaten niet naleeft, kan dat financiële gevolgen hebben en, net zo belangrijk, reputatierisico’s met zich meebrengen. Als een bedrijf bijvoorbeeld rapporteert aan de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB), wordt het oplopen van deze financiële gevolgen en het niet-naleven gedocumenteerd en gedeeld met investeerders. Door de veranderende regelgeving (die lijkt door te zetten – zie de discussies van de SEC over klimaatinformatie) hechten beleggers nu veel waarde aan de ESG-status van een bedrijf. Hoge GRESB-scores, aanpassing aan de TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures) en naleving van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) zijn nu belangrijke factoren die meespelen en die elk kwartaal en elk jaar worden besproken, net als elke andere vorm van data. Daarom moet een goed gegevensbeheer bovenaan de prioriteitenlijst van elk bedrijf staan.

Waar kunt u uw ESG-gegevens opslaan?

Gezien de grote gevolgen van slechte gegevens en de grote voordelen die kunnen worden behaald met goed gegevensbeheer, is de vraag waar data moet worden opgeslagen cruciaal. Eén keuze is om deze gegevens intern te bewaren, of in een database. Deze aanpak komt echter zelden voor in de markt en kan een uitdaging zijn als je te maken hebt met een uitgebreide portefeuille die regelmatig moet worden bijgewerkt. De meeste bedrijven werken samen met een dataleverancier die gespecialiseerd is in ESG-gegevens. De opties voor partners zijn enorm en de meeste dataserviceproviders bieden vergelijkbare pakketten aan, waardoor het kiezen van een partner verwarrend kan zijn. Bij Longevity Partners zijn we platform agnostisch en we erkennen dat er geen perfect platform bestaat. Desondanks dringen we er bij bedrijven op aan om deze beslissing niet lichtvaardig te nemen. De keuze voor een partner is van invloed op al het ESG-gerelateerde werk en het wisselen van partner is een ingewikkeld proces, waarbij de migratie naar een nieuw platform maanden kan duren. Daarom raden we aan om rond te kijken naar dataleveranciers met een paar punten in gedachten.

Ten eerste moet een organisatie intern beoordelen waarom ze ESG-data nodig hebben. Willen ze rapporteren over een specifiek framework? GRESB of TCFD kunnen een bedrijf bijvoorbeeld motiveren om te rapporteren over niet-financiële gegevens. Het bepalen van de betrokkenheid van een dienstverlener bij deze frameworks, het zoeken naar GRESB-partners en het vragen van datadiensten aan de leveranciers en hoe zij deze inspanningen zullen ondersteunen, zouden topprioriteiten moeten zijn bij het selecteren van een partner. Rapporteren over deze kaders is  een uitdagende, maar noodzakelijke taak; bedrijven willen geen problemen met gegevens tijdens het rapportageseizoen als gevolg van een probleem met een partner.

Beslissen over de redenen waarom ze ESG-data willen verzamelen is ook belangrijk. Laten we aannemen dat een bepaald bedrijf meer geïnteresseerd is in het interne gebruik van ESG-data. Dit bedrijf wil inzicht in de status en verbetering van hun portefeuille om hun Net-Zero Carbon doelstelling te bereiken of om te rapporteren aan lokale autoriteiten. De volgende vraag die aan een potentiële partner moet worden gesteld is: “Hoe krijg ik toegang tot mijn gegevens?”. Elke partner zou moeten voldoen aan het formaat, de stijl en de cadans waarin het bedrijf zijn gegevens wil hebben. Als leveranciers niet kunnen leveren wat een bedrijf zoekt en alleen maar zeggen dat ze zich kunnen aanpassen aan de behoeften van een bedrijf, wees dan voorzichtig en vraag om referentie voordat je een samenwerking aangaat. Onze ervaring is dat bedrijven die bepaalde functies of benaderingen beloven, mogelijk op hun woord terugkomen. Ervoor zorgen dat gegevens  verzameld en gedeeld worden op de manier die een bedrijf nodig heeft, is van het grootste belang en zou zo min mogelijk risico en onzekerheid met zich mee moeten brengen.

Hoe kan Longevity Partners helpen bij effectieve datamanagement strategieën?

Longevity Partners begrijpt dat deze veranderende ESG data-omgeving frictie kan veroorzaken voor bedrijven die investeren in de gebouwde omgeving. Wij investeren in het faciliteren van ESG-datamanagement omdat we het belang ervan inzien voor onze klanten en voor de wereldwijde Net-Zero Carbon doelstellingen.

Hoe kan Longevity Partners helpen? De eerste stap in ons proces is het aanpakken van uw bestaande opstelling. Als consultants moeten we inzicht krijgen in de locatie en status van de gegevens, de algehele kwaliteit ervan en wie de huidige partners van een bedrijf zijn. Nadat we een duidelijk beeld hebben van de huidige status , kunnen we een strategie op maat maken. Geen enkel bedrijf is hetzelfde. Doelen, eisen en betrokkenheid bij klimaatbeheersingsplannen verschillen van bedrijf tot bedrijf en  Longevity Partners biedt oplossingen op maat. Ons proces bestaat doorgaans uit het invoeren van gegevens in het platform van uw keuze, het trainen van uw asset management teams en het voortdurend controleren van de gegevens. Zodra de gegevens zijn opgeslagen en gecontroleerd, kunnen we rapporten op maat maken over hoe een portefeuille, fonds of zelfs een specifiek asset presteert. Als GRESB een hoge prioriteit heeft, maken we rapporten die dat weerspiegelen. Als beleggers aandringen op naleving van SFDR of TCFD, kunnen we rapporten aanpassen om te weergeven hoe deze frameworks vereisen dat de gegevens worden gepresenteerd. Veel leveranciers van datadiensten richten zich alleen op de data en niet op de doelen van het bedrijf om die data te gebruiken. Longevity Partners bekijkt de doelen en vereisten van een bedrijf vanuit een holistisch perspectief en past de gegevens aan om aan die doelen te voldoen. Neem contact op met ons team en ontdek hoe onze experts u kunnen helpen bij het optimaliseren van uw databeheer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom in contact 

Vertel ons over uw project

"*" geeft vereiste velden aan