by Benjamin Watkins, Senior ESG Strategy and Reporting Consultant & Business Unit Lead

BREEAM In-Use gebruiken om duurzaamheidsrisico’s op te sporen en te beperken

Het is zeer belangrijk om duurzaamheidsrisico’s te identificeren, te volgen en te beperken, van asset tot portefeuilleniveau, in verband met grotere druk van beleggers en wijzigingen in de regelgeving. Er zijn meerdere methoden om deze risico’s te monitoren; een methode, die door derden is geverifieerd, is BREEAM In-Use (BIU). BIU hanteert een holistische benadering voor het evalueren van duurzaamheidsthema’s, die variëren van gezondheid en welzijn tot veerkracht, in twee delen: deel één is gebaseerd op assetprestaties en deel twee is gebaseerd op assetbeheer. Dus waarom en hoe moet u BIU gebruiken om duurzaamheidsrisico’s te volgen en te beperken? 

Ten eerste, waarom? 

Er zijn vier belangrijke kenmerken van BIU die het volgen en beperken van duurzaamheidsrisico’s ondersteunen: 

  1. Er wordt gekeken naar meer dan 90 indicatoren met betrekking tot duurzaamheid. Zoals hierboven vermeld, omvatten indicatoren een breed scala aan factoren die belangrijke risico’s oppikken, zoals de veerkracht van de klimaatverandering, de gezondheid en het welzijn van de gebouwgebruikers, en energiesystemen.
  2. Met zo’n breed scala aan indicatoren kan de beoordeling in processen en procedures op het gebied van beheer aan het licht brengen, en ook ondersteunen bij het optimaliseren van de prestaties van assets. Het verstrekken van deze details is van vitaal belang voor het prioriteren van initiatieven om risico’s te beperken.
  3. De beoordeling is ontworpen om toepasbaar te zijn op gebouwniveau en is geschikt voor alle assetklassen. Deze strategie maakt benchmarking over de hele portefeuille mogelijk. Risico’s kunnen worden vergeleken tussen verschillende assets en kunnen ook worden geaggregeerd tot op portefeuilleniveau. Dit zal ondersteuning bieden bij de ontwikkeling van een risicobeheerproces van asset- tot portefeuilleniveau.
  4. Beoordelingen die zijn gecertificeerd volgens de v6-versie die twee jaar geleden is uitgebracht, worden nu elke drie jaar opnieuw gecertificeerd, wat een tijdlijn biedt om risico’s te beperken en assets en procedures te optimaliseren. Bovendien zal het nieuwe systeem het mogelijk maken om wijzigingen aan de assets te volgen op de portal, waardoor een interactieve tool kan worden gebruikt om te begrijpen welke initiatieven kunnen worden genomen om risico’s te verminderen en de duurzaamheidsprestaties te verbeteren.

Ten tweede, hoe? 

Het identificeren van duurzaamheidsrisico’s tijdens acquisitie is essentieel om ze tijdens de levensduur van het asset te volgen en te beperken. Daarom is het van groot belang ervoor te zorgen dat aspecten van BIU binnen de duurzame due diligence (SDD) vallen. Longevity Partners heeft deze behoefte vastgesteld en heeft haar SDD-procedure aangepast om BIU-statistieken op te nemen, samen met een bredere reeks indicatoren die vereist zijn voor rapportage, zoals SFDR en GRESB. 

Na de acquisitiefase is het dan van cruciaal belang dat de BIU-indicatoren en -statistieken worden geïntegreerd in de processen voor operationeel risicobeheer. De eerste stap is ervoor te zorgen dat de volledige portefeuille is gecertificeerd tegen BIU, zodat de risico’s kunnen worden gevolgd zoals vermeld in punt 3 hierboven. De volgende stap is het integreren van de belangrijkste metrics en indicatoren van BIU in bestaande risicobeoordelingen. Het werken met een frequentie van drie jaar voor het beoordelen van risico’s zal ook samenvallen met het tijdsbestek voor hercertificering zoals vermeld in punt 4. Dit maakt continue monitoring van risico’s en verbeteringen aan het asset mogelijk. 

Conclusie 

Nu het belang van duurzaamheidsrisicobeheer voortdurend toeneemt, biedt BIU een belangrijk mechanisme voor ondersteuning bij het identificeren, volgen en beperken van risico’s. De bovenstaande stappen hebben duidelijk gemaakt dat het integreren van een dergelijk schema in de huidige risicobeheerprocessen niet alleen eenvoudiger is dan aanvankelijk werd verwacht, maar ook de procedures meer robuustheid geeft. Bij Longevity hebben we ervaring met het leveren van BIU-beoordelingen en het ondersteunen van klanten bij het optimaliseren van hun assets om duurzaamheidsrisico’s te verminderen.

Neem vandaag nog contact op met ons team om uw BIU-reis te beginnen. 

Kom in contact 

Vertel ons over uw project

"*" geeft vereiste velden aan