Rockfield Real Estate zet zich in voor een duurzame leefomgeving en hanteert een robuust ESG beleid om dit te ondersteunen. Longevity Partners werd aangesteld om Rockfield te assisteren bij ontwikkeling van het ESG beleid. Als startpunt is een Materiality Review uitgevoerd. Hiervoor zijn interne en externe stakeholders geconsulteerd, relevante wetgeving en trends geanalyseerd, alsmede een ‘peer review uitgevoerd’. De uitkomsten van de Review bieden het fundament waarop een toekomstbestendige ESG strategie wordt ontwikkeld, met bijbehorende doelen en KPIs.

Daarnaast, heeft Longevity Rockfield ondersteund bij de GRESB indiening. Rockfield is fondsbeheerder van twee vastgoedbeleggingsfondsen: Het Dutch Student and Young Professional Housing Fund (DSYPH) en het Dutch Urban Living Venture (DULV). Sinds onze betrokkenheid zijn de scores in de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. Onder meer helder geformuleerde verbetertrajecten stellen ten doel om die groei in de komende jaren te waarborgen.